BouwVacatures.online – voorwaarden

Op alle op BouwVacatures.online en BouwEnUitvoering.nl geplaatste vacatures zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Alle door de opdrachtgever ingestuurde vacatures dienen aan de Nederlandse wet te voldoen. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld discriminatie en/of racisme.
  2. Vacatureteksten worden geplaatst zoals door opdrachtgever ingezonden, tenzij deze in strijd zijn met punt 1 van de voorwaarden. APR Media Groep BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit incorrecte vacatureteksten en/of incorrecte vacatureplaatsingen.
  3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan- of afwezigheid van eventuele auteursrechten en/of andere (industriële of intellectuele) eigendomsrechten op de door opdrachtgever aangeleverde modellen, tekeningen, ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, advertenties en/of redactionele teksten. Opdrachtgever vrijwaart APR Media Groep BV tegen iedere aanspraak door derden wegens (beweerdelijke) schending van die rechten.
  4. APR Media Groep BV tracht alle ingezonden vacatures binnen vijf werkdagen te plaatsen. Latere plaatsing zal nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
  5. APR Media Groep BV is niet aansprakelijk voor het minimum aantal of de kwaliteit van sollicitaties en/of reacties van werkzoekenden/kandidaten op de vacatures van de opdrachtgever.
  6. APR Media Groep BV is niet aansprakelijk voor investeringen en inspanningen die de opdrachtgever heeft gedaan met betrekking tot de vacatureplaatsing, het aantal sollicitaties en de verwerking c.q. afloop daarvan.
  7. Wij behouden ons het recht voor advertenties te weigeren of te verwijderen indien deze in strijd met de belangen van BouwVacatures.online, Bouw en Uitvoering (B+U) magazine, BouwEnUitvoering.nl of APR Media Groep BV worden geacht.
Advertisment ad adsense adlogger