Laatste editie

Bouw en Uitvoering 2+3-2024

In vakblad Bouw en Uitvoering 2+3-2024 o.a. artikelen over: ‘Knoop XL; mega gebiedsontwikkeling in het hart van Eindhoven’, ‘Alles over aardwarmte’, ‘Hout-hybride bouw voor Mediavaert Duivendrecht’, ‘Woontoren centrum Rotterdam’, ‘Leeuwarden rekent herbruikbaarheid terug naar restwaarde’, ‘Metselende robot van Monumental’, ‘Rijnpark; ambitieus plan voor 7.000 woningen in Arnhem-Oost’, ‘Vertrouwen koopwoningmarkt neemt toe’, ‘Herziene richtlijn energieprestatie gebouwen’, ‘Hortus Botanicus Amsterdam krijgt nieuwe high-tech kas’, ‘Meer samenwerking rond warmtenetten’, ‘Hypotheekmarkt trends’, ‘Woonhuissubsidie monument’, ‘Kreekvelden Almere’ en ‘Oku Office Amsterdam’.

 


Eerdere edities

Cover magazine Bouw en Uitvoering 1-2024

Bouw en Uitvoering 1-2024

In Bouw en Uitvoering 1-2024 o.a. artikelen over: artikelen over: ‘CAO Bouw & Infra 2024’, ‘Oostflank Rotterdam; 30.000 nieuwe woningen’, ‘Nieuwe omgevingswet ingegaan’, ‘Bouwvergunning grootste knelpunt bij nieuwbouw’, ‘Werk en Inkomen: wat is er in de bouw veranderd?’, ‘Nieuw praktijkboek Duurzaam Erfgoed’, ‘ISDE subsidie aangepast’ en ‘Extra studentenwoningen’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 6-2023

Bouw en Uitvoering 6-2023

In Bouw en Uitvoering 6-2023 o.a. artikelen over: ‘SAWA leeft! Eerste houten hoogbouw van Rotterdam’, ‘Regie op ruimtelijke ordening; de Contourennotitie van Hugo de Jonge’, ‘EIB; kwart van de woningbehoefte via concept ‘Straatje erbij”, ‘Vraag naar commercieel vastgoed trekt aan’, ‘Bewust Veilig Dag 2024’, ‘Hoe gaan we om met zeespiegelstijging?’ en ‘Schoon en emissieloos bouwen dankzij een miljard euro’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 5-2023

Bouw en Uitvoering 5-2023

In Bouw en Uitvoering 5-2023 o.a. artikelen over: ‘Woonproject Nieuw Bergen, Eindhoven’, ‘Bio-based bouwen; landbouwgewassen voor de bouw’, ‘Getest: Brandveiligheid en risico van zonnepanelen op industriële daken’, ‘Prijs bouwmaterialen; dreigend tekort aan grondstoffen’, ‘170.000 warmtepompen dit jaar’, ‘Oproep aan politiek’ en ‘PV-panelen en brand in Arnhem’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 4-2023

Bouw en Uitvoering 4-2023

In Bouw en Uitvoering 4-2023 o.a. artikelen over: ‘Boschgaard: Circulair bouwen en zelfwerkzaamheid’, ‘Woningbouwproductie dreigt nieuwe klappen te krijgen’, ‘Warmtepomp verplicht vanaf 2026’, ‘Druk op koopwoningmarkt neemt verder af’, ‘Provincies krijgen hulp bij nieuwbouw’, ‘Aanschafsubsidie voor emissieloos bouwen’ en ‘Nieuw contract meerjarig onderhoud Rijkswaterstaat’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 3-2023

Bouw en Uitvoering 3-2023

In Bouw en Uitvoering 3-2023 o.a. artikelen over: ‘Expertteam overheid presenteert Energiesysteem 2050’, ‘Common Woods; de duurzaamste wijk van Amersfoort’, ‘Baksteen gevels; interview over bouwkeramiek met Arie Mooiman van branchevereniging KNB’, ‘Flexwoningen voor woningbouwcorporaties’, ‘Feiten over de hypotheekmarkt’, ‘digiAkkoord bouw, infra en techniek ondertekend’, ‘Valgevaar vaak geconstateerd’, ‘400 nieuwe emissievrije vrachtwagens de weg op’ en ‘Aanleg warmtenetten versneld met 150 mln subsidie’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 2-2023

Bouw en Uitvoering 2-2023

In Bouw en Uitvoering 2-2023 o.a. artikelen over: ‘Woningbouwambities dreigen te stranden’, ‘Regeling Tegemoetkoming Energiekosten MKB (TEK)’, ‘Er is voldoende bestaande woonruimte in de stad?’, ‘Woodstone: Europa’s grootste houtbouw’, ‘Verduurzaming bedrijfspand nog geen prioriteit’, ‘Miljard voor klimaatbeleid gemeenten en provincies’, ‘Uitgaven per provincie’ en ‘Extra geld nationaal groeifonds voor water, infra en bodem’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 1-2023

Bouw en Uitvoering 1-2023

In Bouw en Uitvoering 1-2023 o.a. artikelen over: ‘Nieuwe weg voor Rotterdamse regio: A24 Blankenburgverbinding’, ‘Gevangeniscomplex Wolvenplein; stadshotel, woningen en bedrijfsruimte’, ‘Duurzaam ontwerpen in de interieurarchitectuur’, ‘Rijksvastgoedbedrijf scherpt eisen circulariteit aan’, ‘Energie investeringsaftrek 2023’, ‘Aantal gemeenten daalt’ en ‘Infratech 2023’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 6-2022

Bouw en Uitvoering 6-2022

In Bouw en Uitvoering 6-2022 o.a. artikelen over: ‘Grote uitdagingen voor Nederlandse woningbouw: hoe word je circulaire voorloper in de woningbouw?’, ‘Met aardwarmte de winter door’, ‘KAAP Amsterdam Noord is architectonisch hoogstandje’, ‘Laakhavens Hollands Spoor, Den Haag; binnenstedelijk klimaat met goede balans’, ‘Dieren en planten Marker Wadden nemen toe’ en ‘Steeds meer warmtepompen bij woningen’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 5-2022

Bouw en Uitvoering 5-2022

In Bouw en Uitvoering 5-2022 o.a. artikelen over: ‘Duurzaam bouwen; de stand van zaken van de circulaire economie’, ‘EV Laadonderzoek; wat zijn de laatste trends?’, ‘Bouw Kruisvaartkwartier Utrecht: Thuis voor iedereen’, ‘Circulair en betaalbaar: van kerk naar naar appartementen in Assen’, ‘Nieuwe investeringen voor infra’, ‘Landelijk actieplan studentenhuisvesting: kabinet en gemeentes voor meer studentenwoningen’ en ‘Energiecrisis: extra impuls voor verduurzaming van bedrijfspanden’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 4-2022

Bouw en Uitvoering 4-2022

In Bouw en Uitvoering 4-2022 o.a. artikelen over: ‘Reizende rechtbank; de volledige verhuizing van een circulair en demontabel rechtsgebouw’, ‘Blauw Hart voor de Randstad; utopie of noodzaak; de uitdagingen in het Groene Hart’, ‘7,5 miljard voor infra bij woningbouwlocaties’, ‘Houtbouw rukt weer op; hout steeds concurrerender als bouwmateriaal’, ‘Nationaal Transformatieplan; doorbouwen voor 100.000 woningen per jaar’, ‘Duurzaam beton door nieuwe tool van TNO’, ‘Staat van ons water; waterschappen en Deltacommissaris maken zich hard voor klimaatbestendige inrichting’ en ‘Bouw van dubbel aantal sociale huurwoningen’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 3-2022

Bouw en Uitvoering 3-2022

In Bouw en Uitvoering 3-2022 o.a. artikelen over: ‘Stad en land groeien verder uit elkaar’, ‘Circulair, biobased en duurzaam op industriële schaal; het Natural Pavilion op de Floriade zit vol innovaties’, ‘Woonkwaliteit belangrijker dan aantallen; bouwen en wonen in Zeeland’, ‘De potentie van aardwarmte (geothermie)’, ‘Zet ook de knop om: de overheid wil op korte termijn 2,5 miljoen woningen isoleren’, ‘Oplossing verduurzaming 850.000 flats; studententeam SUM van TU Delft ontwikkeld plan’, ‘Elektrische asfaltspreidmachine’, ‘Warmtepomp wordt verplicht’ en ‘De langste brug geopend’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 2-2022

Bouw en Uitvoering 2-2022

In Bouw en Uitvoering 2-2022 o.a. artikelen over: ‘Bouwrobots winnen snel terrein’, ‘Vinex nieuwe stijl nodig; 1 miljoen woningen tot 2030′, Transitievisie Warmte en aardgasvrije wijken’, ‘Parkeren, opwekken en opladen onder één zonnedak’, ‘The New U; luxe nieuwbouwplan Museumkwartier Utrecht’, ‘Warmtenet, waterstof of warmtepomp?’, ‘Forse groei voor bouw in 2022’ en ‘Geothermieprojecten zijn kansrijk’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 1-2022

Bouw en Uitvoering 1-2022

In Bouw en Uitvoering 1-2022 o.a. artikelen over: ‘Werken op eenzame hoogte; handen schaars in de bouw, infra en techniek’, ‘Maximale capaciteit bereikt; uitbreiding van het elektriciteitsnet’, ‘De ins en outs van dijkversterking’, ‘Wateroverlast als gevolg klimaatverandering; Droge voeten met een detentie- of retentiedak’, ‘Renovatie van Zuid-Holland’s tunnels en bruggen; Dordrecht’s Engelenburgerbrug’, ‘Milieulijst 2022’, ‘Realisatie nieuwe woonwijk Zaandriehoek’, ‘Energielijst 2022’ en ‘Lancering biobased Natuurhuis in Brabant’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 7-2021

Bouw en Uitvoering 7-2021

In Bouw en Uitvoering 7-2021 o.a. artikelen over: ‘De nieuwe natuur-inclusieve Amstelstroombrug’, ‘Bouwen en isoleren met kalkhennep’, ‘Drijvend zonnepark in Drenthe’, ‘Zonnige vooruitzichten: Solar Solutions 2021’, ‘Nieuwe inzamelvergoeding voor verlichtingsarmaturen’, ‘Bouwvolume groeit in 2022’ en ‘Spoorwegverzakkingen structureel aangepakt’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 6-2021

Bouw en Uitvoering 6-2021

In Bouw en Uitvoering 6-2021 o.a. artikelen over: ‘Nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouwen; kwaliteit voor alles’, ‘Kaugomballenkwartier (KBK) Amsterdam’, ‘Langste 3D-geprinte fietsbrug ter wereld’, ‘Energietransitie Amsterdam: van het gas af vraagt nieuwe manier van samenwerken’, ‘Fysieke overbelasting in de bouw aangepakt’, ‘Zelfvoorzienend huis van VIRTUe TU Eindhoven’, ‘De vernieuwde stad; woningcorporaties investeren miljarden’ en ‘Omzet bouw 9% hoger’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 5-2021

Bouw en Uitvoering 5-2021

In Bouw en Uitvoering 5-2021 o.a. artikelen over: ‘Industrieel bouwen; “Nederland uniek in totaalwoning-concepten”, ‘Bramantecarré en Martinitoren; nieuwe woontorens Rotterdam’, ‘De locaties voor woningbouw tot 2030’, ‘Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen opnieuw doorgeschoven’, ‘Betonsector test op de Afsluitdijk’, ‘Toename capaciteit hernieuwbare energie’ en ‘Dijkversterking uit baggerspecie’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 4-2021

Bouw en Uitvoering 4-2021

In Bouw en Uitvoering 4-2021 o.a. artikelen over: ‘Kritisch over ontwerp nieuw Asbeststelsel’, ‘Hof van Duurzaamheid Amersfoort; woningbouw in een groen jasje’, ‘Uidaging voor het nieuwe kabinet; grote opgaven in een beperkte ruimte’, ‘Enthousiast over aardgasvrije proeftuinen’, ‘Architect Dennis Hauer over pionieren in hout’ en ‘De strijd tussen zonnedaken en zonneparken’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 3-2021

Bouw en Uitvoering 3-2021

In Bouw en Uitvoering 3-2021 o.a. artikelen over: ‘Milieuprestatie gebouwen aangescherpt in het Bouwbesluit’, ‘Jaren ’70 wijk op waterstof’, ‘Beweegbare kunstwerken: het onderhoud van ruim 700 bruggen, sluizen, viaducten en tunnels in Z-H’, ‘Kunststof recyclen door nieuwe methode’, ‘Circulariteit in de dakenbranche’, ‘Helix; spraakmakend gebouw langs de A2’ en ‘Horizon Europe: 95 miljard EU-financiering voor onderzoek en innovatie’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 2-2021

Bouw en Uitvoering 2-2021

In Bouw en Uitvoering 2-2021 o.a. artikelen over: ‘De wondere wereld van JONAS’, ‘De Circulaire Weg plaveit het pad voor de infrasector’, ‘Daglicht; het nieuwe gebouw van Wageningen University & Research’, ‘Brandveiligheid in Station Noord van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn’, ‘Grondwater en rijksmonumenten; beheer van de door Napoleon gebouwde marinewerf Willemsoord in Den Helder’ en ‘Logistiek en distributie nieuwe kernwoorden voor de dakenbranche’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 1-2021

Bouw en Uitvoering 1-2021

In Bouw en Uitvoering 1-2021 o.a. artikelen over: ‘Hergebruik van grondstoffen’, ‘Nieuwbouw Rijksuninversiteit Groningen: het Feringa Building’, ‘Mensen Maken de Transitie; leerprogramma over verduurzaming van bestaande woningbouw’, ‘20.000 woningen erbij in Noord-Holland’, ‘Huizenprijzen: Groningen is het nieuwe Amsterdam’ en ‘Nieuwe bevestiging dakbedekking’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 8-2020

Bouw en Uitvoering 8-2020

In Bouw en Uitvoering 8-2020 o.a. artikelen over: ‘Van laserscan tot lichtplan’, ‘Circulariteit in het ruimtelijke domein; “Snellere woningbouw bij meer gebruik hout”‘, ‘Het belang van bouwplaatsbeveiliging’, ‘3 jaar eerder stoppen: de zwaar-werk-regeling in de bouw’ en ‘Gebouw als onderdeel van de duinen’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 7-2020

Bouw en Uitvoering 7-2020

In Bouw en Uitvoering 7-2020 o.a. artikelen over: ‘Kijkje in de Amsterdamse ondergrond’, ‘De nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb); leading role architect en zekerheid voor aannemer en opdrachtgever’, ‘Wonen in een park’, ‘Arnhem klimaatbestendig – in gesprek met wethouder Cathelijne Bouwkamp’, ‘Circulariteit op het dak’, ‘99% minder stikstofuitstoot op mobiel materieel’, ‘Proef TNO & STOWA met zonnepanelen op dijk’, ‘Koeling van kunstgrasvelden’, ‘Competitie ontwerper, architecten en aannemers voor Omval-Weespertrekvaart, Amsterdam’, ‘Energie besparen met thermochrome ramen’ en ‘Wegwijzer covid-19; goede ventilatie en luchtbehandeling in gebouwen’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 6-2020

Bouw en Uitvoering 6-2020

In Bouw en Uitvoering 6-2020 o.a. artikelen over: ‘Aanleg van Europa’s langste fiets- en wandelbrug’, ‘Houtbouw met Cross Laminated Timber (CLT)’, ‘Extra geld voor aanleg infra’, ‘Nu ook zonnepanelen op monumenten’, ‘PFAS: meer ruimte voor grond en bagger’, ‘Zoho hartje Rotterdam’ en ‘Het nieuwe verbinden’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 5-2020

Bouw en Uitvoering 5-2020

In Bouw en Uitvoering 5-2020 o.a. artikelen over: ‘De rol van architecten in prefab tijden’, ‘Fundamenteel anders bouwen voor circulariteit’, ‘Overheidsmaatregelen om werk aan infra-projecten te versnellen’, ‘Van kladblok naar digitaal: in gesprek met Wichard Bron, constructeur infrastructuur, over de voordelen van digitaliseren’ en ‘800 miljoen voor de aanpak van droogte’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 4-2020

Bouw en Uitvoering 4-2020

In Bouw en Uitvoering 4-2020 o.a. artikelen over: ‘Experimenteel beton’, ‘Unieke dubbellaagse onderdoorgang in ‘t Gooi’, ‘Koppeling van warmtenetten’ en ‘Omgaan met projectdynamiek’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 3-2020

Bouw en Uitvoering 3-2020

In Bouw en Uitvoering 3-2020 o.a. artikelen over: “GWW-sector lekker bezig, maar moet nog flink aan de bak”, ‘Pilot Drente woont circulair’, ‘VSK 2020; de tijd na de CV-ketel’, ‘Bouwsector 2020-2024’, ‘Digitalisering in andere tijden’ en ‘Meer groene elektriciteit’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 2-2020

Bouw en Uitvoering 2-2020

In Bouw en Uitvoering 2-2020 o.a. artikelen over: ‘Van gas los’, ‘Doe meer dan de BENG-norm vraagt’, “Slimste onderwijsomgeving van Nederland”, ‘Windmolens in de achtertuin’, ‘ING Amsterdam Zuidoost’, ‘Gebouwen vol energie in ‘s Hertogenbosch’ en ‘Naturalis: verduurzaming en renovatie in nieuwbouw’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 8-2019

Bouw en Uitvoering 1-2020

In Bouw en Uitvoering 1-2020 o.a. artikelen over: ‘Zoeken naar de ideale aanbesteding’, ‘Dutch Design Week’, ‘Waar een wil is, is een groene weg’, ‘Vakbeurs Klimaat’, ‘Jaap Estié, directeur van NVAF, over veiligheid’, Eusebiuskerk Arnhem: Combinatie van renovatie en verduurzaming’en ‘Sport- en beleefcentrum De Braak in Helmond’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 7-2019

Bouw en Uitvoering 8-2019

In Bouw en Uitvoering 8-2019 o.a. artikelen over: ‘Vernieuwing Amsterdam CS’, ‘Vakbeurs Energie & Openbare Ruimte’, ‘Rocket Science’, ‘Bits, Bricks & Behaviour 2019’, ’BIM Breder’ en ‘Let’s go vertical’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 7-2019

Bouw en Uitvoering 7-2019

In Bouw en Uitvoering 7-2019 o.a. artikelen over: ‘Spiegel van Rotterdam: het Boijmans-museum kunstdepot’, ‘Bouwcompleet 2019’, ‘Circulaire woontoren van hout aan het Ij.’, ‘Conferentie Bits, Bricks & Behaviour’, ‘Bijna 60.000 hectare voor woningen en bedrijven’, ‘De groei en krimp van gemeenten en steden’, ‘Recyclebaar asfalt timmert aan de weg’ en ‘Ruimte voor verbetering verkeersveiligheid; nog geen 20% van de gemeenten heeft een beleidsplan’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 6-2019

Bouw en Uitvoering 6-2019

In Bouw en Uitvoering 6-2019 o.a. artikelen over: ‘Renovatie station Maastricht’, ‘Schaalbaar model voor betaalbare appartementen’, ‘Cybercriminaliteit; een op de vijf ondernemers is slachtoffer’, ‘Mobiliteit in stedelijk Nederland’ en ‘Hoe te bouwen voor de middeninkomens’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 5-2019

Bouw en Uitvoering 5-2019

In Bouw en Uitvoering 5-2019 o.a. artikelen over: Tweeluik ‘De opmars van hout’, ‘Faalkosten, nog een wereld te winnen’, ‘Natuurinclusief bouwen’, ‘Oranje Nassau’s Oord, renovatie in de zorg’ en ‘Project Zuisasdok’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 4-2019

Bouw en Uitvoering 4-2019

In Bouw en Uitvoering 4-2019 o.a. artikelen over: Drieluik ‘Klimaatadaptatie in de Stad’, ‘Het eerste circulaire viaduct van Nederland’, ‘Studentendorp als voorloper van de Smart City’, ‘Samenvatting Duurzaan Verwarmd & Solar Solutions’ en ‘Transitiesucces in Leiden’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 3-2019

Bouw en Uitvoering 3-2019

In Bouw en Uitvoering 3-2019 o.a. artikelen over: ‘Urgentie ontbreekt bij vervanging asbestdaken’, ‘De reconstructie van de 280 bij Roermond’, ‘Duurzaam Gebouwd-congres Friesland’, ‘Een terugblik op BouwBeurs 2019’, ‘Dakscan zonnepanelen’ en ‘Beleef Techniek 2019’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 2-2019

Bouw en Uitvoering 2-2019

In Bouw en Uitvoering 2-2019 o.a. artikelen over: ‘Programma groot onderhoud bruggen en sluizen Flevoland’, ‘Restauratie van de Utrechtse Domtoren’, ‘STEK directeur Wim den Broer over warmtepompen’, ‘Zorginstelling Het Dorp; zelfstandig leven door technologie’, ‘Gastransitie lijkt nieuw, maar is het niet’ en ‘Voorzitter projectgroep NTA 8800 Harm Valk over nieuwe BENG eisen’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 1-2019

Bouw en Uitvoering 1-2019

In Bouw en Uitvoering 1-2019 o.a. artikelen over: ‘Toparchitectuur: Conradhuis’, ‘Bits, Bricks & Behaviour: Samenwerking maakt gebouwen nog slimmer’, ‘Dijkversterking van de Kampereilanden’, ‘Trends op de arbeidsmarkt van de bouw’, ‘Bouwbeurs 2019’, ‘De transitie naar aardgasloos’, ‘KE-Chain 3.0’ en ‘Een interview met Tjeerd Willem Hobma, directeur Volandis’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 8-2018

Bouw en Uitvoering 8-2018

In Bouw en Uitvoering 8-2018 o.a. artikelen over: ‘Waterveiligheid: Deltaprogramma 2019’, ‘Transformatie Fenix Rotterdam’, ‘Recycleverplichting voor armaturen’, ‘De Healthy Building Day’, ‘BIM toepassen in de beheerfase’, ‘De architectuur van geluk’ en ‘Vakbeurs Klimaat’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 7-2018

Bouw en Uitvoering 7-2018

In Bouw en Uitvoering 7-2018 o.a. artikelen over: ‘Winy Maas: Steden als Magnum-ijsjes met groene chocoladedip’, ‘Amstelkwartier: van laagwaardig bedrijventerrein naar populaire woonwijk’, ‘Branchevereniging UNETO-VNI over het klimaatakkoord’, ‘Geef groene daken de hoofdrol’, ‘Nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG op Utrecht Science Park’ en ‘Tijdelijke beweegbare brug in een N-weg’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 6-2018

Bouw en Uitvoering 6-2018

In Bouw en Uitvoering 6-2018 o.a. artikelen over: ‘UNETO-VNI: “Techniekcomponent in bouw versnelt snel”‘, ‘Smart Building Summit 2018’, ‘NVB: “Rood en groen kunnen het prima samen doen”‘, ‘De sleutel tot circulariteit’, ‘Infra: rode loper voor de fietser’, ‘Hergebruik van warmte van datacenters’, ‘FHI: “Projectaandeel gebouwautomatisering groeit”‘.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 5-2018

Bouw en Uitvoering 5-2018

In Bouw en Uitvoering 5-2018 o.a. artikelen over: ’Tenderkosten kunnen halveren’, ‘BENG, NOM of ZEN’, ‘Prangende vragen aan MKB Infra: Gemeenten moeten kennis en kunde van de infra sector beter benutten’ en ‘Active House is het antwoord’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 4-2018

Bouw en Uitvoering 4-2018

In Bouw en Uitvoering 4-2018 o.a. artikelen over: ‘Amsterdam duurzame koploper’, ‘Dakaward 2017’, ‘VERAS bouwt aan slopen’, ‘De waarde én uitdaging van groen’ en ‘De kansen van een monumentale herbestemming’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 3-2018

Bouw en Uitvoering 3-2018

In Bouw en Uitvoering 3-2018 o.a. artikelen over: ‘Nieuwe verdienmodellen in de bouwbranche’, ‘Duurzame en innovatieve rieten dakbedekking van Novariet’, ‘Een nieuwe fase voor de Dutch Green Building Council’, ‘Het circulairste gebouw van Nederland is van hout’ en ‘Een interview met Stichting Pioneering’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 2-2018

Bouw en Uitvoering 2-2018

In Bouw en Uitvoering 2-2018 o.a. artikelen over: ‘Het rijkskantoor van de toekomst’, ‘Bouwend Nederland over modern personeelsbeleid in de bouw’, ‘BIM wordt volwassen’ en de Energieproeftuin’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 1-2018

Bouw en Uitvoering 1-2018

In Bouw en Uitvoering 1-2018 artikelen over: ‘Rijkskantoor de Knoop’, ‘Een groen gesprek met branchevereniging VHG’, ‘Kantoorhuisvesting Rijnstraat 8’, ‘Efficiënt omgaan met brandveiligheid’ en ‘Verduurzaming met behoud van monumentaal karakter’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 6-2017

Bouw en Uitvoering 6-2017

In Bouw en Uitvoering 6-2017 o.a. artikelen over: ‘Valveiligheid’, ‘Bijna alles is biobased’, ‘Bodemoperatie 1.0; de nieuwe omgevingswet’, ‘OnderhoudNL’, ‘De Groene Tornado van Stichting Roofupdate’ en ‘NDA-directeur Erik Steegman over begroeide daken’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 5-2017

Bouw en Uitvoering 5-2017

In Bouw en Uitvoering 5-2017 artikelen over: ‘3D Printen van Beton’, ‘Toekomstbestendig door Techniek’, ‘Klimaatadaptieve Maatregelen voor de Stad’, ‘De langste flexibele waterkeerring ter wereld’ en ‘Zes disciplines, een team: Koninklijke De Vries Scheepsbouw en Van Schie Mijdrecht’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 4-2017

Bouw en Uitvoering 4-2017

In Bouw en Uitvoering 4-2017 artikelen over: ‘Permanent tijdelijk wonen in Tiny Houses’, ‘Renoveren in Hoofddorp’, ‘Samen verantwoordelijk voor ondergrondse infra’, ‘Bouwbeheersysteem in de cloud’ en ‘Opschaling biobased bouw blijft uit’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 3-2017

Bouw en Uitvoering 3-2017

In Bouw en Uitvoering 3-2017 artikelen over: ‘Nooit meer bouwafval’, ‘Automatisering houdt niet op na oplevering’, ‘Vlakglas recycling’, ‘Drukken van heipalen’ en ‘Tiny houses worden groot’. Verder is in het nummer opgenomen ‘Gebouwautomatisering’.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 2-2017

Bouw en Uitvoering 2-2017

In Bouw en Uitvoering 2-2017 artikelen over: Woning uit de fabriek, De klimaatbestendige stad, Innovatie werkplaats Floriade, Slimme kantoren en de Norm voor begroeide daken. Verder is in het nummer opgenomen ‘Gebouwautomatisering’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 1-2017

Bouw en Uitvoering 1-2017

In Bouw en Uitvoering 1-2017 artikelen over: Woning uit de fabriek, De klimaatbestendige stad, Innovatie werkplaats Floriade, Slimme kantoren en de Norm voor begroeide daken. Verder is in het nummer opgenomen ‘Gebouwautomatisering’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 6-2016

Bouw en Uitvoering 6-2016

In Bouw en Uitvoering 6-2016 artikelen over: Nederlandse koudenetten, Máximapark Leidsche Rijn, Lege haven decor nieuwe maakindustrie, Gebouwautomatisering. Verder is in het nummer opgenomen ‘Gebouwautomatisering’ en ‘Best of Web’.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 5-2016

Bouw en Uitvoering 5-2016

In Bouw en Uitvoering 5-2016 artikelen over: Wikkelhouse: wonen met een kleine voetafdruk, Hemelwater belasten of belonen?, Energieneutraal wonen in een strohuis. Verder is in het nummer opgenomen Gebouwautomatisering en Best of Web.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 4-2016

Bouw en Uitvoering 4-2016

In Bouw en Uitvoering 4-2016 artikelen over: Tiny house bezig aan opmars, Marker Wadden – Slib wordt slik, Een dijk van een dijk in Zeeland, Gebouwautomatisering van Brasserie-Hotel Antje van de Statie. Verder is in het nummer opgenomen Gebouwautomatisering en Best of Web.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 3-2016

Bouw en Uitvoering 3-2016

In Bouw en Uitvoering 3-2016 artikelen over: Nieuwbouw Energy Academy Europe (EAE), Gascentrale wordt superbatterij voor zonne- en windenergie, Flevokust, Méér dan het aanleggen van een kade in een bak water, Kerken in transitie, van orgel naar bluesgitaar en Bouw Wildlands Adventure Zoo Emmen. Verder is in het nummer opgenomen Gebouwautomatisering en Best of Web.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 2-2016

Bouw en Uitvoering 2-2016

In deze editie onder andere: BFBN werkt hard aan duurzaamheid, Nieuwe realiteit met 3D betonprinten, Maatschappelijk verdienen met groene daken, Biocomposiet bruikbaar bouwmateriaal en Slimme flexlabs voor O|2 gebouw.

Cover magazine Bouw en Uitvoering 1-2016

Bouw en Uitvoering 1-2016

In deze editie onder andere: Restauratie van Kasteel Montfort, Maatschappelijke waarde door nieuwe kijk op aanbesteden, Toegankelijkheid Antwerpen via de Westerschelde, Green Deal Groene Daken, Zwaarste aardbeving 2015 en Next level renovatie Alliander. Verder is in het nummer opgenomen Best of Web en Bedrijfsinfo.


Cover magazine Bouw en Uitvoering 6-2015

Bouw en Uitvoering 6-2015

In deze editie onder andere: Huizen als bomen, Nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, Nieuwbouwproject Amadeus om de hoek bij Tweede Kamer, Veranderend Bouwproces, Hogeschool Rotterdam verduurzaamd monument, Vluchtelingenhuis van karton en Verduurzamen van historische panden. Verder is in het nummer opgenomen Best of Web en Bedrijfsinfo.

Bouw en Uitvoering 4-2015

Bouw en Uitvoering 5-2015

In deze editie onder andere: Halftime methode, Bouwen aan de nieuwe stad, Woningbouw ziet sterke stijging orderportefeuille, Verdubbeling vergunningen Nieuwe woningen en bouw drie bruggen Amsterdam-Rijnkanaal. Verder is in het nummer opgenomen, Gebouwautomatisering, Best of Web en Bedrijfsinfo.

Bouw en Uitvoering 4-2015

Bouw en Uitvoering 4-2015

In deze editie onder andere: ‘Duurzaamste verzamelpand’, Tweede leven stadsverwarming in Purmerend, Beleid van gemeenten drijft leegstand op, Nieuwe sluis bij Terneuzen, Project kustwerk Katwijk. Verder is in het nummer opgenomen Gebouwautomatisering, Best of Web en Bedrijfsinfo.

Bouw en Uitvoering 3-2015

Bouw en Uitvoering 3-2015

In deze editie onder andere: Holland Park Diemen, Groen sein voor warmtenetten, 100% energieneutrale bouw, Energie-eiland Ameland. Verder is in het nummer opgenomen Gebouwautomatisering, Best of web en Bedrijfsinfo.


Bouw en Uitvoering 2-2015

Bouw en Uitvoering 2-2015

In deze editie onder andere: Het hoogste houten gebouw van Nederland, Duurzaamste hovenier van Nederland 2014, Glazen overkapping nieuw fenomeen, Van energie leverancier naar energie regisseur en de Green Deal groene daken.

Bouw_en_Uitvoering_1-2015-Cover

Bouw en Uitvoering 1-2015

In deze editie onder andere: Nieuw gebouw International Criminal Court, Sustainable Urban Deltas, Uitverkoop rijksvastgoed en Stabiel klimaatsysteem voor museum.

Advertisment ad adsense adlogger