Woningbouwkaart met bouwlocaties tot 2030

Woningbouwkaart met bouwlocaties tot 2030

De huidige woningbouwplannen en bouwlocaties tot 2030 zijn door het verantwoordelijk ministerie, samen met provincies en gemeenten in de woningbouwkaart inzichtelijk gemaakt.

“Met de 14 grootschalige woningbouwgebieden kunnen circa 200.000 tot 440.000 woningen worden gerealiseerd”

“De afgelopen maanden is de plancapaciteit met 140.000 woningen gestegen en liggen er nu plannen voor ruim 961.000 woningen door heel Nederland. Met dit resultaat kan de focus van de woningbouw verlegd worden van het vinden van locaties naar het daadwerkelijk realiseren van de woningen”, bericht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Woningbouwkaart

De woningbouwkaart (zie hieronder) laat zien waar en wanneer de woningbouw gepland staat en hoeveel nieuwbouwwoningen daarmee gerealiseerd kunnen worden. Naast de getoonde woningenbouwplannen worden nog extra woningen gerealiseerd door herstructurering en transformatie van bijvoorbeeld oude kantoor- en winkelpanden naar woningen, laat men weten.

Buffer bouwlocaties

“Met geplande nieuwbouwwoningen is er voldoende plancapaciteit ten opzichte van de woningbouwopgave tot 2030. Een overschot aan plannen is nodig omdat gemiddeld een derde van de gemaakte woningbouwplannen vertraagt of niet doorgaat. Extra plancapaciteit kan dit opvangen en fungeert zodoende als noodzakelijke buffer voor de continuïteit in de woningbouw. Dit is vooral van belang voor de gebieden met de grootste opgave”, laat het ministerie in haar berichtgeving weten.

Verbeteren en update

De centrale- en decentrale overheden zijn voortdurend in overleg over het vergroten van de plancapaciteit, de informatie over de herstructurering en transformaties en het extra informatie over de woningbouwplannen. Daarnaast werkt BZK samen met de provincies, het IPO en de VNG aan het verbeteren van de monitoring om zo een volledig beeld te krijgen van de voortgang van alle bouwprocessen. In het najaar van 2021 volgt een update van de woningbouwkaart.

Investeringen en versnellen

Voldoende plancapaciteit is van groot belang om genoeg woningen te kunnen bouwen, maar er is meer nodig om deze geplande woningen ook daadwerkelijk te realiseren. Hierbij zijn overheidsinvesteringen van enkele miljarden noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat bij 410.000 woningen financiële ondersteuning nodig is om de woningbouw te versnellen en om woningen betaalbaar te maken. Het betreft onder andere financiering van bereikbaarheid, infrastructuur en openbare voorzieningen.

Samenwerking

“Via de veertien grootschalige woningbouwgebieden kunnen de aankomende tien jaar circa 200.000 – oplopend naar 440.000 op de lange termijn – woningen worden gerealiseerd. De woningbouwgebieden zijn essentieel voor de benodigde schaal en continuïteit in de woningbouw. Publiek-private samenwerking is onontbeerlijk. Woningbouw, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling gaan hand in hand”, is te lezen.

Minister Ollongren heeft eerder aangekondigd de regie op woningbouw te versterken. “Hiervoor wil BZK de samenwerking met medeoverheden, corporaties en marktpartijen verstevigen en vastleggen. Bijvoorbeeld door wederkerige afspraken te maken over het aantal te bouwen woningen, het aandeel betaalbare woningen, de bereikbaarheid, de herstructurering en de duurzaamheid ervan. Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten over de benodigde investeringen”, zo bericht het ministerie.

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Woningbouwkaart met bouwlocaties tot 2030, bron bericht en kaart: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Advertisment ad adsense adlogger