Alles wat achter het nutsbedrijf komt, doen wij

Ista

Niet méér betalen dan je verbruikt en ook niet minder. Het lijkt een utopie, maar met ingang van 2015 is verbruiksafhankelijke afrekening van warmte en warm tapwater verplicht. Zeker in een tijd waarin de energiekosten stijgen, kan dit voor een bewuster verbruiksgedrag zorgen. “Het is daarom een logisch gevolg dat de Europese meetverplichting (EED) er komt”, meent Jörg Plönissen, algemeen directeur van ista Nederland. Alles wat achter het nutsbedrijf komt, doen wij.

Al bijna zestig jaar is ista Nederland gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele verbruik van warmte, tapwater en koeling in complexen met een collectieve cv-installatie of duurzame energieoplossing. Van advisering, levering en installatie van het meetapparatuur tot het verzamelen van de geregistreerde verbruiksdata, vervaardigen van de eindafrekening, verzorgen het financiële transactieverkeer van voorschotbetalingen en eindfacturatie. Uiterlijk 31 december 2016 moeten alle collectief gestookte complexen uitgerust zijn met de juiste meetapparatuur zodat het verbruik individueel berekend kan worden. Volgens onderzoek leidt warmte- en watermeting tot een gemiddelde besparing van wel 20 procent. Dit is niet alleen gunstig voor de portemonnee, maar heeft ook een positief effect op het milieu.

Warmtewet

Een van de eisen van de Warmtewet is dat er afgerekend moet ­worden in Gigajoules. De voorkeur gaat hierbij uit naar warmte­doorstroommeters. In veel situaties is dit echter niet mogelijk of niet kostenefficiënt. Dan zijn warmtekostenverdelers een goed alternatief. Ook Gigajoulemeting in het ketelhuis ondersteunt beheerders bij de uitvoering van de Warmtewet. Hiervoor heeft ista een nieuwe dienst ontwikkeld, zodat klanten nu voor het gehele meet- en ­afrekentraject bij het bedrijf terecht kunnen. “Alles wat achter het ­nutsbedrijf komt, doen wij”, zo geeft Plönissen aan. “Zo kunnen wij onze klanten volledig ontzorgen.” ista Nederland is met meer dan anderhalf miljoen geplaatste meters marktleider op het gebied van warmteverbruiksmeting. In het kader van de meetverplichting moeten nog enkele honderdduizenden meters geplaatst worden. Het plaatsen van meters is altijd rendabel. Het leidt immers tot aanzienlijke energiebesparing. Volgens Plönissen heeft de meetverplichting het grote voordeel voor corporaties dat ze af zijn van discussies. Om warmteverbruiksmeting in te kunnen voeren moest 70 procent van de bewoners akkoord gaan. Grootverbruikers stemden uiteraard tegen. Dat is nu voorbij. Als de bewoners nu aan de knop van de verwarming draaien, beseffen ze beter dat dit van invloed is
op hun energierekening.

Monitoring en ista App

Nieuw is de Monitoringtool en ista App voor de bewoners. Hiermee is nog meer energiebesparing mogelijk. De Monitoringtool is beschikbaar via de ista Webportal. Via de tool en de App krijgen de bewoners vier keer per jaar inzicht in hun actuele verbruik, in vergelijking met bijvoorbeeld voorgaande jaren of het gemiddelde verbruik in het complex. Ook geeft ista Nederland veel informatie op de portal over het meetsysteem en uitleg van de afrekening. Duidelijkheid en transparantie voor iedereen. De Monitoringtool en ista App voor bewoners voldoen aan de eisen van de EED!
Kijk op www.istanederland.nl voor meer informatie.

Nieuwpoortweg 11
3125 AP Schiedam
T 010-2455700
F 010-2455888
E info@istanederland.nl
I ista Nederland b.v.

De ‘20-20-20’-doelstelling van de Europese Unie houdt in dat in 2020 de uitstoot van broeikassen met 20% moet zijn verminderd ten opzichte van 1990, de energie-efficiëntie met 20% moet zijn verhoogd en 20% van de energie op duurzame wijze moet worden opgewekt. Een van de maatregelen hiertoe is de invoering van de EED, die verbruiksafhankelijke afrekening van warmte en warmwater verplicht stelt.

Advertisment ad adsense adlogger