Startpunt voor al uw groen, Gebroeders M en W Bron BV

Gebroeders M. en W. Bron B.V.

Geldermalsen is iedere ochtend het vertrekpunt van de werknemers van Gebroeders M. en W. Bron. Deze firma heeft zich in ruim 50 jaar gespecialiseerd als aannemingsbedrijf voor aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, onderhoud en renovatie van sportvelden, boomverzorging, en grond- en bestratingswerken.

In een straal van 100 km rond Geldermalsen rijdt het vakkundig personeel naar de opdrachtgevers. Het bedrijf beslaat daarmee ongeveer 70 procent van Nederland en verleent zijn diensten hoofd­zakelijk aan overheidsinstellingen zoals gemeenten, provincies, waterschappen,landschapsinrichtingen en nutsbedrijven. Ondersteund met de juiste opleidingen en cursussen staat het bedrijf garant voor gemotiveerde en bovenal vakbekwame werknemers en biedt het ook ruimte voor een nieuwe generatie die het vak leert. Het personeel, van de directie tot uitvoerend werknemer, is gecommitteerd aan het bedrijf en kent passie voor zijn vak.

Werkzaamheden

De gevarieerde activiteiten biedt iedere opdrachtgever van Gebroeders M. en W. Bron de mogelijkheid om een totaalpakket te krijgen rondom groenvoorziening. Zo biedt het bedrijf niet enkel de aanleg, maar ook het onderhoud van groenvoorziening.Het is ook een groot voordeel dat de planten en bomen bij dochteronderneming Plantencentrum De Vlinder BV verkocht worden. Deze firma biedt gedurende het hele jaar diverse bos- en haagplantsoen als wortelgoed, bomen met kluit of bomen en heesters in container. Al deze producten ­worden afgenomen door Gebroeders M. en W. Bron evenals door hoveniers en particulieren.
De aanleg- en onderhoudswerkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd volgens de RAW systematiek (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw). Gebroeders M. en
W. Bron is bekend met zowel beeldbestekken als prestatiebestekken. De enthousiaste werknemers verzorgen zo de complete aanleg van groenvoorzieningen inclusief de benodigde grondwerkzaamheden. Tevens zorgen zij voor het onderhoud van de beplantingen, knippen van hagen, steken van harde en zachte kanten en het ruimen van blad. Het gehele jaar wordt onkruid chemisch en/of biologisch bestreden voor een fraaie en verzorgde groenvoorziening.

Totaalpakket

Naast het totaalpakket is één van de kernactiviteiten van het bedrijf het bieden van de juiste verzorging voor bomen vanaf de wortel tot hoog bovenin de boom. De gespecialiseerde werknemers van Gebroeders M. en W. Bron voeren tot wel 35 meter hoogte voor uw boom de juiste controle en rapportage en eventuele snoeiwerkzaamheden uit. Maar tevens zijn zij actief met het rooien en vellen van bomen, als ook het rooien en frezen of eventueel (ver)planten van (zware) bomen. Zo is het bedrijf al jaren actief voor de gemeente Utrecht waar iedere boom goed in de gaten gehouden wordt. Maar soms moet er ook wat verplaatst worden. Zo hebben bij Hoog Catherijne – door de verbouwing van het station – een aantal bomen een nieuwe staplek gekregen. Ook zijn er ruim 400 Lindes verplant bij de Weg tot de Wetenschap, nabij het stadion van Utrecht.
Wekelijks wordt tussen april en november ruim 600 hectare gazon gemaaid met goed onderhouden apparatuur die met geslepen messen het gras van Nederland kortwiekt. Niet alleen gazons, maar ook de berm en ruwgras worden aangepakt. Deze kennis en expertise komt ook goed van pas bij de kennis van sportvelden waar het bedrijf naast het maaien van het gras ook diverse andere werkzaamheden uitvoert om uw sportveld in topconditie te houden. Met een gespecialiseerd machinepark speelt het bedrijf op hoog niveau mee bij periodiek onderhoud waarin ze maaien, rollen, slepen, vegen, beregenen en onkruidbestrijden. Maar ook voor groot onderhoud en renovatie is Gebroeders
M. en W. Bron de ideale partner.
Bij groenvoorziening en een totaalvisie hoort ook het onderhoud van watergangen voor gemeentes, provincie en waterschappen. Deze werkzaamheden kunnen uitgebreid worden met klein baggerwerk. Uiteraard geheel met eigen apparatuur kan het bedrijf zijn opdrachtgevers bieden om een baggerdepot te maken en te beheren. Een watergang baggeren met cutterzuiger, duwboot en waar nodig kranen. En zelfs het bagger transporteren met vloeistofdichte baggerkarren of vrachtauto’s.
Als laatste biedt Gebroeders M. en W. Bron om het gehele proces compleet te maken hun klanten de mogelijkheid om grond en bestratingswerkzaamheden af te nemen. Nu al het groen aan kant is, is het tijd om er langs te kunnen lopen, fietsen of rijden. Daarom biedt men met hun eigen team aan stratenmakers diverse bestratingsopties. Uiteraard past binnen hun onderhoudspakket dan ook de mogelijkheid om bestrating en verhardingen te onderhouden. Bijvoorbeeld door het machinaal te vegen met diverse veegmachines of selectief onkruidbestrijden van verhardingen (DOB methode) of het branden van verhardingen. Eén van de nieuwe innovatieve manieren om de opdrachtgever te betrekken bij de werkzaamheden van het bedrijf is de automatisering via tablet. Hierdoor kan er direct met de opdrachtgever gecommuniceerd worden vanaf de werkplek en zijn de lijnen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zeer kort.

Certificering

Gebroeders M. en W. Bron beschikt over een grote variëteit van certificeringen. Deze bewijsstukken geven een indicatie van de expertise en het talent binnen het bedrijf. Hieronder geven we een overzicht van alle certificaten. Gebroeders M. en W. Bron is in het bezit van de certificaten ISO 9001:2008, VCA** 2008/05, Groenkeur Boomverzorging, Groenkeur Groenvoorziening, SIKB BRL 7000 protocol 7001/7003, CO2 Prestatieladder niveau 3, en Kiwa – DOB onkruidbestrijding op verhardingen. Daarnaast zijn zij aangesloten bij de branchevereniging VHG en de Branche Sport en Cultuurtechniek. Qua opleidingen zijn zij tevens erkend leerbedrijf voor Aequor, Kenteq en Fundeon.

Duurzaam

De certificering CO2 prestatieladder geeft bovenal aan dat Gebroeders M. en W. Bron het milieu een warm hart toedraagt en dat men zich inzet voor een reductie van de uitstoot van CO2. Het streven is om in 2020 een afname van vijf procent ten opzichte van het basisjaar 2013 te bewerkstelligen. Door als bedrijf dit beleid te voeren en bewust te worden van de uitstoot van schadelijke gassen draagt de firma bij aan een beter milieu en een gezondere situatie in de branche. Zo denkt men na over betere en vooral zuinigere verlichting, het plaatsen van zonnecellen en het gebruik van elektrisch gereedschap. Ook het vervoer van mens en materieel ligt onder de loep. Het bewustzijn van iedere werknemer is aangescherpt, waardoor de werknemers van Gebroeders M. en W. Bron de auto’s minder stationair laten lopen en er wordt nagedacht over zuinigere vervoersmiddelen voor het bedrijf.

Om meer informatie te krijgen over de achtergrond, de werkzaamheden en de missie en visie van Gebroeders M. en W. Bron verwijzen we u graag door naar de website www.brongroenvoorziening.nl. Of bezoek eens de site van Plantencentrum de Vlinder waar alle bomen en planten vandaan komen op www.devlinderplc.nl.

Meersteeg 5
4191 NK Geldermalsen
T 0345-651644
www.brongroenvoorziening.nl

Startpunt voor al uw groen, Gebroeders M en W Bron BV

Advertisment ad adsense adlogger