Tensar International

13199 PR BU4 Tensar International

Van concept tot realiteit

Tensar International is al meer dan 30 jaar een wereldleider en expert in civiel- en geotechnische oplossingen voor stabilisatie en wapenen van granulaire materialen met behulp van geogrids. Hierbij worden totaaloplossingen ontworpen en geleverd voor ondergrondverbetering en stabilisering, versterking van asfalt of bestrating- en erosiebeschermingsproducten voor grond, hellingen en waterwegen. Daarnaast biedt Tensar oplossingen voor de bouw van gewapende grondconstructies als keermuren, landhoofden en steile taluds.

Het bedrijf heeft geavanceerd ontwerpsoftware in huis welke rekent op basis van de projectspecifieke nationaal of internationaal erkende, en vereiste, ontwerpmethodes. Tensar neemt indien gewenst bij een ontwerp ook de ontwerpverantwoordelijkheid van de geotechnische constructie opzich. Daarmee geeft het bedrijf een duidelijk signaal af dat ze een volledige partner is in het Design-proces en de verantwoordelijkheid draagt van deze rol.
Vanzelfsprekend kunnen de klanten ook rekenen op de praktische ondersteuning van Tensar, zoals de on-site instructie voor aanvang van de uitvoering van een project.

De toepassingen zijn legio. Wereldwijd wordt geogrids toegepast in funderingswapening, steile taluds en keerconstructies, asfaltwapening, onverharde wegen en opstelplaatsen, verharde wegen en terreinen, erosiebescherming, keermuren, landhoofden en funderingsconstructies op slappe grond. In vrijwel alle bouwprojecten is het werken met slappe of variabele grond een stevige uitdaging.

Tensar biedt een verscheidenheid aan diensten aan op drie belangrijke niveaus.

  1. Alleen levering
    via distributeur Joosten Kunststoffen
  2. Toepassingsvoorstel en levering
    Concepttekening en advies voor de dimensionering en toepassing van de Tensar producten, ter onder­steuning van het gemaakte ontwerp.
  3. Ontwerp en levering
    Compleet verzekerd ontwerp van de geotechnische constructie.

De innovatieve TriAx geogrids zijn ontworpen voor effectieve insluiting van het granulaire funderingsmateriaal en vormen door de vormvastheid van het geogrid een mechanisch gestabiliseerde laag (MSL). De voordelen van een MSL zijn het reduceren van funderingsmateriaal, het overspannen van slappe grond, het beheersen van zettingsverschillen en het duidelijk verlengen van de levensduur van de funderingsconstructie. Een met TriAx gestabiliseerde funderingslaag kan de levensduur verlengen met een factor 3 of hoger en de onderhoudskosten daarmee op de lange termijn met wel 50 procent verminderen.
Tensar kan op basis van haar meer dan 30-jarige ervaring, en onafhankelijke onderzoeken naar haar producten, bewijzen dat verhardingsconstructies kunnen worden geoptimaliseerd door het toepassen van haar producten. Hierbij gaat Tensar uit van functionele eisen. In de praktijk blijkt dat gelijkwaardigheid van wegontwerpen/verhardingsconstructies, welke op basis van functionele eisen (bijvoorbeeld verkeersbelasting) worden opgesteld, door Tensar projectspecifiek worden geoptimaliseerd door de eerder genoemde voordelen van onder andere de MSL of het toepassen van asfaltwapening.

Projecten

De investering in geogrids verdient zichzelf terug, dat is de afgelopen dertig jaar wel bewezen. Zo zijn TriAx geogrids onder meer toegepast bij het herstel van de historische klinkerwegen in de gemeente Tubbergen, maar ook in de wegen en opstelplaasten van het grootste windmolenpark van Nederland.
Bij het project in Tubbergen was de vraag, bij een verbeterde dan opgegeven herstratingsfreqentie, de hoogst mogelijke funderings­reductie te verkrijgen om zodoende de reconstructiekosten te reduceren.
Ook Windpark ‘De Zuidlob’ in de gemeente Zeewolde profiteerde van de voordelen van TriAx geogrids. Voor het plaatsen van de 36 windmolens moest 14 km toegangsweg, verdeeld over drie wegen, en de opstelplaasten worden aangelegd in een zeer korte realisatietijd op een slappe ondergrond. Tensar heeft met haar ontwerp, in samenwerking met diverse partijen, het project tot grote tevredenheid gerealiseerd.

De flexibiliteit welke Tensar biedt kwam ook tot uiting in 2012 toen de organisatie werd betrokken bij het asfaltproject, integraal groot onderhoud van de rijkswegen in de regio Oost-Nederland. Het project omvat een zestal wegvlakken met een totale lengte van circa zestig kilometer. In samenspraak met Rijkswaterstaat heeft Tensar, naast advies voor haar producten, ook meegewerkt aan het opstellen van duidelijke protocollen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Zo is voor reflectiescheuren de prefab Tensar GlasstexPatch toegepast. De producteisen van Rijkswaterstaat aan de asfaltwapening betreffende treksterkte en bitumenhoeveelheden zijn hierbij gecombineerd met de praktische eisen van de aannemer, welke vooral betrekking hadden op tijdsbesparing door snelle installatie en zo snel mogelijk daarna overlagen.

Specialist

Tensar is dus niet alleen uitvoerend de specialist op het gebied van geogrid producten en systemen, ook hebben zij een duidelijke ­adviserende rol en leggen zij graag hun werkwijze uit aan de opdrachtgever. Interne communicatie is een belangrijke pijler en er wordt veel tijd aan onderzoek naar innovatie besteed. De hoogwaardige geogrids en geotextielen zijn zorgvuldig getest door voor­aanstaande universiteiten, onafhankelijke laboratoria en nationale autoriteiten, zowel in een laboratorium als op locatie. Veel Tensar producten en toepassingen zijn gecertificeerd door internationaal erkende ­instanties.

Helftheuvelweg 11
5222 AV ´s-Hertogenbosch
T 073-6241916
F 073-6240652
info@tensar.nl
www.tensar.nl

Advertisment ad adsense adlogger