Duurzaam, onderhoudsarm en toekomstvast!

13179 PR BU4 BKB Infra

100% Recyclebaar, lage levensduurkosten en een jarenlange vormvaste kwaliteit! Mede mogelijk gemaakt door BKB Infra

De belangstelling voor het toepassen van betonconstructies in infrastructurele projecten neemt steeds meer toe. Het duurzame karakter, de langere levensduur, de vormvastheid en de lage onderhoudskosten zijn steekhoudende argumenten om als opdrachtgever voor een betonoplossing te kiezen.
BKB Infra is specialist op het gebied van wegenbouwbeton en heeft een rijke geschiedenis met het vervaardigen van een toekomstvast product. BKB Infra is onderscheidend op het gebied van techniek en advies. De focus ligt op het vertalen van de actuele en innovatieve kennis en kunde op het gebied van betonconstructies naar een praktische, uitvoerbare oplossing conform de vraag van de klant. Het moderne machinepark en de vakkundige medewerkers dragen hier zorg voor.

Lijnconstructies = robuust

Lijnconstructies, zoals trottoirbanden, zorgen voor de opsluiting van de verharding. Hierdoor blijft het straatwerk of de asfaltverharding op de juiste positie en worden beschadigingen voorkomen. Een andere functie van een lijnconstructie is het geleiden van hemelwater richting de afvoer. Beide functies kunnen worden geborgd middels het machinaal aanleggen van ter plaatse gestorte lijnconstructies. In het werk gestort beton is plaats- en vormvast, zeer robuust en beter bestand tegen aanrijdingen en het opvangen van zware belastingen.
BKB Infra heeft de beschikking over een compleet assortiment van mallen om de lijnconstructies machinaal te realiseren. Daarbij valt te denken aan RWS-banden met en zonder goottegel, rotondebanden, molgoten en vele andere ‘custom made’ verschijningsvormen zoals de Molenhoutband. Kenmerkend aan het machinaal realiseren van lijnconstructies is het arbovriendelijke proces en de hoge productiesnelheid.
Rotondes = slijtvast
Het is algemeen bekend dat rotondes zorgen voor een betere verkeersdoorstroming dan de traditionele kruispunten. Het draaiende en wringende verkeer is belastend voor de verharding van de rijbaan en leidt bij reguliere verhardingen nogal eens tot schade. De technische eigenschappen van betonmortel zorgen in het geval van een rotonde voor een vormvaste en uitstekend berijdbare verharding, die beter bestand is tegen de intensieve belastingen. BKB Infra is specialist in het dimensioneren en realiseren van rotondes van beton. Met behulp van een slipformpaver en een vaste kern van ervaren medewerkers brengt BKB Infra haar expertise in de praktijk.

Printbeton = milieuvriendelijk

Op veel plaatsen is het mogelijk om printbeton toe te passen, bijvoorbeeld bij vluchtheuvels en in middencirkels van rotondes. Toepassing van ter plaatse gestort beton biedt de mogelijkheid het oppervlak visueel te verfraaien. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van gekleurde beton of middels het aanbrengen van een printmotief. Voor het oog ontstaat er een elementenverharding met als belangrijkste verschil dat de printbeton het doorgroeien van onkruid onmogelijk maakt. BKB Infra heeft de beschikking over diverse motieven, zoals cobblestone, basalton, en trottoirtegels. De milieubelastende stoffen voor het effectief bestrijden van het onkruid kunnen dus in de kast blijven staan bij het toepassen van printbeton.

Fietspaden = hoog rijcomfort

In Nederland ligt meer dan 35.000 kilometer fietspad waarvan ­dagelijks intensief gebruik wordt gemaakt. Fietspaden ontsluiten de Nederlandse natuurgebieden, maar vormen ook een verbinding tussen stedelijke gebieden.
Het is belangrijk dat de fietspaden beschikbaar en comfortabel zijn voor de gebruikers. BKB Infra realiseert fietspaden van beton met behulp van een slipformpaver. Doordat gewerkt wordt conform de uitvoeringsrichtlijnen is een levensduur van 50 jaar haalbaar. Gedurende deze periode is nauwelijks onderhoud noodzakelijk, wat mede wordt verklaard door het feit dat de constructie sterk genoeg is om boomwortels te weerstaan. BKB Infra draagt zorg voor een slijtvast fietspad dat blijvend vlak en voldoende stroef is.
BKB Infra biedt een totaalpakket op het gebied van betonconstructies bij infrastructurele projecten. Van ontwerp tot realisatie; van lijnconstructie tot rijbaan. BKB Infra bouwt graag samen met u aan een duurzame toekomst!

Groenwoudsedijk 10
3528 BG Utrecht
T +31 (0) 88-18 61 100
F +31 (0) 88-18 61 101
E info@bkbinfra.nl
www.bkbinfra.nl

Advertisment ad adsense adlogger