Bedrijven en biodiversiteit

Heijmans-NMM Ochtendgloren BRON bmd

De tijd waarin natuur en economische activiteit lijnrecht tegenover elkaar stonden is voorbij. De bewustwording dat ze elkaar versterken wordt juist groter. De natuur levert de hulpbronnen en diensten waar de economie op draait en is één van de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren. Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft dan ook inmiddels een duurzaamheidsagenda waarop natuur bijzondere aandacht krijgt. Rekening houden met natuur en biodiversiteit werkt kostenbesparend en creëert draagvlak in de omgeving. Bedrijven worden daar ook steeds vaker publiekelijk om gewaardeerd. En de vraag naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken leidt tot nieuwe producten en start-ups op de markt. Bedrijven die aan de slag willen met groen ondernemerschap zien zich voor vele vragen gesteld. “Wat is mijn relatie met natuur? Hoe kan ik die op een behapbare manier meetbaar maken? Kan ik iets leren van mijn concurrenten? Of misschien van ondernemers uit andere sectoren?”

Sharon Dijksma Leven op DakenDe digitale publicatie Bedrijven en Biodiversiteit. Inzichten uit de Community of Practice biedt antwoorden. Het is een publicatie van de praktijk – voor de praktijk: over biodiversiteit en natuur in relatie tot bedrijven; vanuit ondernemersperspectief en in klare taal. En dat maakt het een onmisbare vraagbaak voor bedrijven die met groen ondernemerschap aan de slag willen of hun ambities op dit punt verder willen aanscherpen. De kennis en verhalen uit deze publicatie komen voort uit de Community of Practice Bedrijven & Biodiversiteit. Bij bijeenkomsten van deze Community kwamen tussen 2011 en 2013 betrokken ondernemers uit verschillende sectoren bijeen om van elkaar te leren. Ze ondervonden dat groen ondernemerschap om nieuwe coalities en samenwerking “over sectorgrenzen heen” vraagt. Een samenwerking die vervolgens een belangrijke inspiratiebron voor innovatie is gebleken. Bijvoorbeeld doordat nieuwe markten in beeld kwamen of bedrijfsstrategieën verrijkt werden met kennis over de rol van biodiversiteit in de productieketen. Ook leidde de samenwerking reeds tot verschillende spin offs, zoals een Green Deal gericht op groene daken en een Community of Practice in de financiële sector. Mooie ervaringen en resultaten die ik anderen ook toewens. De bedrijfsresultaten zullen er garen bij spinnen, en de natuur ook.

Sharon Dijksma

Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken

Brabant Water, Sandra Verheijden

“Door de CoP zie ik de kansen van het systeem waar we mee te maken hebben beter”

Eneco, Silvan de Boer

“Deelname aan de CoP hielp me om m’n eigen overtuiging helder te krijgen.”

Heineken, Jan Kempers

“Blijf dromen en durf te verleiden.”

Voor Jan Kempers, begon het met de vraag wat hij kon doen om biodiversiteit intern op de kaart te krijgen. Door te dromen met stakeholders ontwikkelde hij projecten op locatie die mensen verleiden zich in het onderwerp te verdiepen. Bermen met gras transformeerden tot vlinderparadijzen en medewerkers timmerden bijenhotels. Via het Groene Cirkels programma werkt hij rond Zoeterwoude aan een klimaatneutrale brouwerij, een duurzame economie en aangename leefomgeving. HEINEKEN brengt nu met de Helpdesk Bedrijfsleven en Biodiversiteit de impact van haar grondstofketens op biodiversiteit in kaart.

Landgoed coach, Gijs van Heemstra

“CoP-deelnemers met een 
negatieve impact brachten mij 
op het idee om biodiversiteits-credits te ontwikkelen.”

Antropia, Waronne Elbers

“Door de diversiteit in de groep besefte ik me dat je al snel 
met veel biodiversiteit te maken hebt als je over de randen van je bedrijf of je keten heen gaat kijken.”

Kruidenier, Christy Kool

“De CoP leverde zicht op een nieuw economisch model met andere samenwerkingsverbanden en kortere ketens.”

Interface, Geanne van Arkel

“Blijf innoveren en wordt ecosysteemrestauratief.”

Interface is gecommitteerd aan Mission Zero in 2020. Ze willen tapijttegels maken zonder iets aan de aarde te onttrekken. Zij sloten een contract met Filipijnse vissers voor het aankopen van afgedankte visnetten die als afval rondzwerven op de zeebodem. Zij laten het recyclen tot grondstof voor tapijtgaren. Hun Mission Zero betekent blijven innoveren.

Heijmans, Frank Hoekemeijer

“Meerwaarde creëren met natuurinclusief bouwen.”

“Hoe kan Heijmans meetbaar waarde creëren voor biodiversiteit?” vroeg Frank Hoekemeijer zich af. “En hoe kan Heijmans daarvoor beloond worden?” Met zijn bedrijf ontwikkelde hij het concept Natuurinclusief bouwen en zette het samen met zijn directeur bij het aanbesteden bij opdrachtgevers op de agenda.

ASN Bank, Irene de Jong en Jeroen Loots

“Hoe definiëren we kwantitatief biodiversiteitsbeleid?”

De ASN Bank stapte in de CoP met de vraag hoe biodiversiteit te beoordelen bij bedrijven. Hoe een meetbaar doel te stellen voor de investeringen van de ASN Bank. Op basis van de ervaring met de CoP Bedrijven & Biodiversiteit is er nu een CoP in de financiële sector gestart om informatie en best practices uit te wisselen.

Jachthaven het Anker, Jasper Blom

“Door mijn deelname aan de CoP namen natuurorganisaties en de overheid me serieus als 
gesprekspartner.”

TATA STEEL, Eefke van den Tillaar

“Scan plaatst thema biodiversiteit in breder MVO perspectief.”

“Wanneer neem je als staalproducent de verantwoordelijk- heid om biodiversiteit te behouden en te verbeteren?” Vroeg Eefke zich af. Ze ziet nu raakvlakken tussen biodiversiteit en andere aspecten binnen MVO. Ze heeft inzicht gekregen in de impact en afhankelijkheid van het bedrijfsproces en biodiversiteit aan de hand van ecosysteemdiensten.

Leven op Daken, Erik Steegman

“Zoeken naar een maatschappelijk verdienmodel.”

Leven op Daken zocht naar economische waardering van het toevoegen van biodiversiteit door toepassing van begroeide daken. Zij vonden ingrediënten voor een nieuw verdienmodel. Samen met waterschappen, gemeentes, provincies en andere belanghebbenden werken ze het verdienmodel uit middels de Green Deal Groene Daken om landelijke stimulering te bespoedigen.

Hortimare, Job Schipper

“We hebben een ecosysteem-stabilisator ontdekt!”

“Ik heb geleerd naar het hele ecosysteem te kijken en daarmee onze business-case weten uit te breiden”

Groepsfoto Community of Practice

“Wij hopen dat de inzichten uit de CoP via de deelnemers en deze publicatie de transitie Bedrijven en Biodiversiteit zal blijven versnellen.”

Caroline van Leenders (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Ireen de Nijs-Vergeest (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Anne-Marie Bor (AMBOR creatie), RVO en het Ministerie van Economische Zaken maakten de Community of Practice mogelijk.

Advertisment ad adsense adlogger