Renovatie groendaken

Lekkage

Wat ging mis?

Groendaken en gebruiksdaken hebben een geschatte levensduur van ongeveer 25 tot wel 50 jaar. Dat is langer dan het aantal jaren dat we deze daken in Nederland toepassen. Toch dienen zich nu al daken aan voor renovatie. Wat ging hier mis?

De dakdekkers- en hovenierbedrijven die daken aanleggen conform de richtlijnen van BDA/Leven op Daken, doen dit niet alleen in de vorm van nieuwbouw. Ook renovatie is een belangrijk onderdeel van het werkpakket. Een steeds belangrijker wordend onderdeel zelfs, want de laatste tijd dient zich ook een groeiend aantal groen- en gebruiksdaken aan voor renovatie. Meestal is er bij deze daken al bij de aanleg iets fout gegaan. Een nadere bestudering leert dat we onderscheid kunnen maken in enkele hoofdcategorieën fouten die overigens in de meeste gevallen uit onwetendheid zijn gemaakt. Hier volgt een opsomming:

  1. Grond-, weg- of waterbouwers hebben zich met het dak bemoeid
    Ook in geval van nieuwbouw ligt het niet voor de hand om de ingeschakelde grond-, weg- of waterbouwers het dak ‘even erbij’ te laten doen. De praktijk op het dak is toch echt anders dan op maaiveldniveau. Op het dak werken drainagebuizen om de paar meter niet. Gevolg: vernatting, het sedum of de beplanting sterft af en onkruid slaat toe. Oplossing: het verplicht toepassen van zogenaamde ‘platgeslagen drainagebuizen’ in de vorm van kunststof drainagematten die worden aangebracht op het totale dakoppervlak, zodat het water via het dakafschot altijd zijn weg zal vinden naar de hemelwaterafvoeren.
  2. Het water kan niet weg onder een rijverharding en er ontstaat lekkage
    Dit dak is waarschijnlijk aangelegd door een wegenbouwer in plaats van een dakspecialist. Er is geen drainage aangelegd onder de rijverharding, waardoor het water onvoldoende kan wegstromen in het onderliggende zware zandpakket. Vaak ontbreekt in deze gevallen ook een beschermende afdekking van de dakbedekking, die vervolgens door het intensieve gebruik van de rijverharding beschadigd kan raken en gaat lekken. Gevolg: wateroverlast, drijfzand en lekkage. Oplossing: het hele dak voorzien van stevige drukvaste kunststof drainagematten die tevens zorgen voor een beschermende laag bovenop de dakbedekking.
  3. Er is onvoldoende afwatering
    Dit probleem kan ook ontstaan terwijl er wel drainage is aangebracht, maar waarbij vergeten is dat de plassen op het dak dieper zijn dan de hoogte van de drainagemat. Gevolg: vernatting, het sedum sterft af en heftig onkruid slaat toe. Oplossing: al tijdens de aanleg of renovatie zorgen voor goed en evenredig dakafschot. Na die tijd kan alleen een speciaal verhoogde drainagemat zorgen voor droging in het groenpakket.

Lees verder in editie 6-2012

Advertisment ad adsense adlogger