Provincie Overijssel tekent voor ambities Green Deal Groene Daken

Provincie Overijssel tekent voor ambities Green Deal Groene Daken

Tijdens het symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’ ondertekende de provincie Overijssel de ambities van de Green Deal Groene Daken.

Overijssel verbindt zich als tweede provincie aan de Green Deal Groene Daken

Met de provincie Overijssel als nieuwe partner komt het aantal organisaties dat zich samen inzet voor betere en meer groene daken op 38. Voorzitter Green Deal Groene Daken Egbert Roozen en tevens directeur Brancheorganisatie VHG leidde de ondertekening in tijdens het symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’, waarna de provincie Overijssel haar ambities bekrachtigde met een handtekening.

Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur:
“Green Deal Groene Daken sluit goed aan bij onze provinciale ‘Natuur voor Elkaar’ ambities. Met groene daken wordt de woon- en leefomgeving aantrekkelijker. Groene Daken zijn ook plekken waar planten- en diersoorten die bij of op gebouwen leven van profiteren, bijvoorbeeld als nest- en foerageerplek.”

Bert Boerman, gedeputeerde Water:
“Groene daken zijn een relatief eenvoudige manier om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Daarmee kunnen we snelle stappen zetten om voorbereid te zijn op de klimaatverandering met hete zomers, zoals die van dit jaar, en extreme regenval.”

Met de deelname aan de Green Deal wil de provincie Overijssel bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis over groene daken en kan zij partners zoals gemeenten, woningcorporaties en bedrijventerreinen beter helpen bij de toepassing ervan.

Natuurinclusief bouwen

Green Deal Groene Daken kwartiermakers gemeente Enschede en Waterschap Vechtstromen zijn blij met de bekrachtiging van het partnerschap van hun provincie.

Zij werken in Green Deal verband samen al bijna vier jaar aan betere condities voor klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen, zoals groene leges en een duurzame rioolheffing.

Als nieuwe partner bouwt de provincie Overijssel mee aan de resultaten van de Green Deal en aan de overgang naar een nieuw landelijk platform, dat volgend voorjaar van start gaat.

De Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken

Binnen de Green Deal Groene Daken werken bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, financiële partijen en kennisinstellingen samen om de duurzame voordelen van groene daken beter te benutten.

De partners ontwikkelen succesvolle routes voor opschaling, zoals belastingvoordelen, betere gebouwlabels, overzicht met facts&values groenblauwe daken en een handreiking natuurdaken. Voorjaar 2019 zal de stichting doorgaan als onafhankelijk landelijk platform multifunctionele daken.

Meer informatie: www.greendealgroenedaken.nl

Bijschrift:
Ondertekening Green Deal Groene Daken door Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur van de Provincie Overijssel met Egbert Roozen (directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter GDGD). Fotograaf: Anne-Marie Bor (GDGD)

Advertisment ad adsense adlogger