Safety keurmerk voor valbeveiligingsbranche

Safety keurmerk voor valbeveiligingsbranche

Er is een nieuw keurmerk voor de valbeveiligingsbranche: het KOMO Safety keurmerk.

De ontwerpvrijheid voor veiligheidsvoorzieningen resulteert te vaak in onveilige ontwerpen

Dit keurmerk, ontwikkeld door Stichting Nivoh in samenwerking met SGS Intron en marktpartijen, biedt duidelijkheid over wat veilig is en wat niet, zowel voor voorschrijvende partijen als uitvoerende partijen. Uitvoerende partijen die voldoen aan de voorschriften in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935), verkrijgen na certificering het KOMO Safety keurmerk.

Keurmerk valbeveiliging?

Edgar Veenman, voorzitter van Stichting Nivoh vertelt hoe het keurmerk valbeveiliging is ontstaan. “Dat het nemen van veiligheidsmaatregelen tegen valgevaar op daken noodzakelijk is, is voor iedereen in de keten nu wel duidelijk. Een hele mooie verdienste van de markt. Want dit o zo belangrijke veiligheidsbewustzijn heeft de markt zelf gecreëerd. En dat is een fundamentele eerste stap naar meer veiligheid bij werkzaamheden op hoogte.”

Echter de ontwerpvrijheid die architecten en leveranciers van veiligheids-voorzieningen bieden, resulteert nog te vaak in onveilige ontwerpen, ziet Veenman. “Hierdoor blijft valgevaar bestaan.” Daar komt bij dat de ontwerpen, de gebruikte veiligheidsproducten en de prijzen in offertes die opdrachtgevers bij leveranciers aanvragen, vaak van elkaar verschillen

Veenman: “Deze verschillen en onveilige ontwerpen worden veroorzaakt door onduidelijkheid in de markt over de eisen voor producten en installatiemethodes. En de wetgever geeft alleen kaders waarbinnen uitvoerende partijen een veilig ontwerp moeten maken. Deze combinatie zorgt voor risicovolle verschillen. En daarbij komt dat opdrachtgevers vaak niet de kennis hebben om deze verschillen goed te kunnen beoordelen. De intenties zijn dus goed maar desondanks ontstaan er zo regelmatig onveilige werksituaties op hoogte. Iets dat we willen voorkomen.”

De BRL 9935

Om de onduidelijkheid in de markt weg te nemen, is een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld, de BRL 9935. Deze BRL, met het KOMO Safety procescertificaat als bewijsstuk, is de verbindende factor tussen wet- en regelgeving, normen en relevante processen.

“De BRL 9935 is een KOMO procescertificering. In dit geval de certificering van het ontwerpproces, installatieproces en het inspectie- & onderhoudsproces van veiligheidsvoorzieningen op platte daken. Denk aan veiligheids- en toegangsvoorzieningen zoals hekwerken, verankeringspunten en kooiladders”, licht Veenman toe.

De BRL 9935 bestaat uit vier delen: een algemeen deel en drie bijzondere delen voor respectievelijk ‘Ontwerp’, ‘Installatie’ en ‘Inspectie & Onderhoud’. Uitvoerende partijen zoals dakdekkers, valbeveiligingsbedrijven en adviesbureaus kunnen voor alle delen het KOMO Safety procescertificaat behalen. Waarbij het algemene deel en tenminste één bijzonder deel verplicht zijn.

Veenman: “De onderverdeling in verschillende processtappen met bijbehorende eisen sluit mooi aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die in 2019 van kracht wordt. Twee vliegen in één klap dus voor uitvoerende partijen!”

Wat levert het KOMO Safety keurmerk op?

Het KOMO Safety certificaat biedt zowel voorschrijvende als uitvoerende partijen:
– Vergelijkbare offertes.
– Gelijkwaardige concurrentie bij aanbestedingen en een grotere kans op opdrachten.
– Een veilige werksituatie op hoogte.
– Het voorkomen van ernstige ongevallen, aansprakelijkheidsclaims en imagoschade.
– Toekomstvaste en duurzame veiligheidsvoorzieningen.
– Een hogere Return on Investment en een lagere Total Cost of Ownership.
– Een geborgd en goed functionerend kwaliteitssysteem en aantoonbare
deskundigheid

Meer informatie op www.nivoh.nl

Advertisment ad adsense adlogger