Met de Startmotor 100.000 huurwoningen sneller van het gas

Geen aardgas meer in Amersfoort

Woningcorporaties kunnen de komende drie jaar zo’n 100.000 sociale huurwoningen extra aardgasvrij maken. Daarvoor is het plan de Startmotor gemaakt samen met warmtebedrijven, installateurs en energienetbeheerders. Aedes-voorzitter Marnix Norder: “Een concreet voorstel om te versnellen als het kabinet dat financieel mogelijk maakt. Een aanbod dat ze niet kunnen weigeren, lijkt ons.”

De Startmotor zorgt voor schaalvergroting en daarmee kunnen de kosten per huis lager worden

Voor 2020 kunnen 50.000 huizen versneld worden aangesloten op een warmtenet en in ruim 50.000 woningen kan een warmtepomp worden geïnstalleerd. De huizen zijn daardoor meteen aardgasvrij of daarvoor helemaal voorbereid. De aanpak van de Startmotor is gebiedsgericht. In overleg met gemeenten en huurdersorganisaties worden woningblokken of wijken gekozen. Een snel begin is mogelijk in wijken die op bestaande warmtenetten aangesloten kunnen worden en waar renovatie van veel huizen op de planning staat. De partijen van de Startmotor betrekken ook andere woningeigenaren en vastgoedbezitters bij de aanpak van een wijk.

Schaalvergroting

De Startmotor is ontstaan aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving, voorgezeten door Diederik Samsom. Het plan moet onderdeel worden van het Klimaatakkoord, dat het kabinet met allerlei partijen wil sluiten. Het is de bedoeling dat het Klimaatakkoord eind dit jaar wordt ondertekend.

Marnix Norder, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes: “Met de Startmotor kunnen we de verduurzaming van woningen versnellen en aanjagen. In korte tijd pakken we een groot aantal huizen aan. Die schaalvergroting is nodig en zorgt er meteen voor dat de kosten per huis lager kunnen worden.”

Aedes, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en vertegenwoordigers van netbeheerders en warmtebedrijven achten het plan haalbaar met steun uit de verduurzamingsgelden van het kabinet.

Pioniersfase

Norder: “We zitten in de pioniersfase met ontwikkelkosten en nieuwe technieken, die pas later rendabel te maken zijn. Andere vastgoedpartijen en huiseigenaren doen daar in de toekomst hun voordeel mee. En we willen het zo doen dat de woonlasten voor onze huurders niet hoger worden. We moeten niet het wiel uitvinden met de portemonnee van mensen met de laagste inkomens.”

De Startmotor kan de komende jaren fors bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Norder: “Het is daarom niet meer dan redelijk dat ook het kabinet er geld voor uittrekt. We doen Wiebes en Rutte een mooi aanbod, ze zouden wel gek zijn als ze er niet op ingaan.”

Advertisment ad adsense adlogger