Corporatiewoning verduurzaamd en verbeterd

Corporatiewoningen in 2022 verduurzaamd en verbeterd

Woningcorporaties blijven hun woningen actief verduurzamen. Afgelopen jaar zijn de huurwoningen verder geïsoleerd en verbeterd, meldt Aedes, zodat ruim twee procent minder energie nodig is. Corporatiewoning verduurzaamd en verbeterd.

Aedes: “Gemiddelde energieverbruik corporatiewoningen neemt steeds verder af”

Door verbetering van bestaande woningen is het aandeel van energielabels B, A of A+ toegenomen met 6,9% naar 1.081.100 woningen. Dit blijkt uit de benchmark van Aedes. Door nieuwbouw is het aandeel corporatiewoningen met energielabels van A++, A+++ en A++++ toegenomen van 30.000 naar ruim 44.000.

Corporatiewoning verbeteren

Het aantal slechte woningen (EFG) is afgenomen met 31.800. Ook namen de investeringen in onderhoud en verbetering flink toe met 8,9 procent: per woning is € 345 meer geïnvesteerd dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Energieverbruik neemt af

Al jarenlang investeren woningcorporaties in verduurzaming. Ook uit de nieuwste cijfers blijkt dat zijn vruchten af te werpen. Door meer isolatie, meer zonnepanelen en duurzamere technische installaties neemt het gemiddelde energieverbruik steeds verder af.

Zo heeft inmiddels 80,5 procent van de woningen een HR107 ketel en is het aantal woningen met zonnepanelen wederom gestegen: van 13,1 tot 16,2 procent. Ook verbetert de gemiddelde isolatiewaarde gestaag. Zo zijn de isolatiewaarden van dak, gevels, vloer en ramen in de afgelopen 2 jaar tussen de 9 en 13% verbeterd.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Energielabels

Sinds vorig jaar wordt het energielabel bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik per vierkante meter (kilowattuur per vierkante meter). Tussen 2021 en 2022 is deze gemiddelde waarde afgenomen met 6,8 kWh/m2. Dit betekent een verbetering van 3,3 procent. Een deel van deze verbetering komt voort uit isolatiemaatregelen en het dichtstoppen van kieren. Zonnepalen tellen ook bij de bepaling van het energielabel, net als het installeren van duurzame en efficiëntere installaties voor verwarming en tapwater.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Toename aantal woningen label B en beter, sterke afname EFG-labels
Tabel met aantallen, verdeling en ontwikkeling van de verschillende energielabels

In de Nationale Prestatieafspraken is als doel gesteld dat er geen woningen meer zijn met energielabel E, F en G aan het eind van 2028. Daarbij is uitgegaan van 250.000 woningen conform de data en methodiek van 2020. Sindsdien is de methode voor de labels drastisch gewijzigd, met als gevolg dat kleine woningen zijn ‘verslechterd’ in energielabel, terwijl feitelijk niets is veranderd. De uitgangspositie is daardoor veranderd naar bijna 280.000 woningen.

Woningcorporaties zetten flinke stappen met het wegwerken van 31.800 woningen met energielabel E, F en G in het afgelopen jaar. Het aandeel corporatiewoningen met energielabel E, F en G nam af van 13,4 naar 11,8 procent (247.400 woningen). Om geen woningen met een slecht label meer te hebben eind 2028, moet het tempo verder omhoog tot gemiddeld ruim 35.000 woningen per jaar.

Meer geld naar onderhoud

De verduurzaming van corporatiewoningen wordt vaak tegelijk aangepakt met gepland of groot onderhoud. De investeringen van corporaties voor onderhoud en verbetering stegen met maar liefst 8,9 procent. Omgerekend per verhuureenheid is dat een stijging van 3.136 naar 3.481 euro. De corporatiesector is een grote opdrachtgever in de markt: in totaal investeert de sector 8,1 miljard per jaar in onderhoud en verbetering.

Tegelijk met de toegenomen investeringen, steeg ook de technische kwaliteit: voor alle soorten woningen ging die vooruit. Vergeleken op bouwjaar, maakten de woningen gebouwd voor 1945 de grootste kwaliteitssprong.

Lees ook: Corporaties gaan twee keer zoveel sociale huurwoningen bouwen

Corporatiewoning verduurzaamd en verbeterd.

Advertisment ad adsense adlogger