Energieneutraal in de provincie: Groningen op zoek naar voorbeelden

Energieneutraal in de provincie: Groningen op zoek naar voorbeelden

De provincie Groningen is op zoek naar vijf lokale initiatieven die zich bezighouden met energiebesparing of -opwekking. Deze moeten de komende jaren als voorbeeld dienen voor andere initiatieven, die dorpen of wijken in Groningen.

Waar de Nederlandse overheid na het klimaatakkoord in Parijs de bal vooral bij het bedrijfsleven legde, neemt de provincie Groningen haar verantwoordelijkheid. Het energieneutraal maken van vijf dorpen of buurten is een van de ambities uit het provinciale programma Energietransitie.

Energieneutraal

Om de duurzame doelstellingen te halen is een goede samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en bewoners van groot belang, zo erkent de provincie Gronignen. “We willen als provincie graag aansluiten bij reeds bestaande initiatieven, van betrokken bewoners, bedrijven en gemeenten. Het is de bedoeling dat de vijf collectieven door ons verder worden begeleid bij hun projecten en dat de kennis en ervaring die we gezamenlijk opdoen, verder in onze provincie wordt verspreid. Op die manier hopen we meer energieneutrale dorpen of wijken in onze provincie te realiseren.” aldus het persbericht.

Bijeenkomst

Om een goed beeld te krijgen van wat er nu al gebeurt rondom duurzame energie op lokaal niveau, en om de vijf energie-initiatieven te kiezen, organiseert de provincie op maandag 28 november in het provinciehuis een speciale netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot 20.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis. Tijdens de avond kunnen de verschillende energie-initiatieven zich presenteren, maar ook met elkaar in contact komen. Na de bijeenkomst wordt bekend gemaakt welke vijf lokale energie-initiatieven steun zullen krijgen. Inmiddels is al een aantal collectieven uitgenodigd door gedeputeerde Nienke Homan. Een ieder die zich aangesproken voelt kan zijn of haar collectief ook zelf aanmelden.

Advertisment ad adsense adlogger