‘Geef Warmte de Leiding’

‘Geef Warmte de Leiding’

Natuur & Milieu publiceert de positionpaper ‘Geef Warmte de Leiding’, met als praktisch model de ‘Warmtewijzer.

Momenteel is ongeveer 75% van de warmtenetten niet duurzaam

Alle steden en dorpen moeten in 2050 aardgasvrij zijn. In het Ontwerp Klimaatakkoord zijn daarom afspraken opgenomen over de groei van warmtenetten voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Gemeenten hebben een regierol in deze warmtetransitie.

Natuur & Milieu ziet mogelijkheden voor het verwarmen van 1,5 miljoen huishoudens met stadswarmte en adviseert gemeenten graag bij de warmtetransitie. Daarom publiceert Natuur & Milieu de positionpaper ‘Geef Warmte de Leiding’, met als praktisch model de ‘Warmtewijzer’.

De route naar 1,5 miljoen woningen

Individueel overstappen van een cv-ketel naar een warmtenet kan niet. Bewuste consumenten kunnen deze transitie dus niet trekken, dat is aan andere partijen. Vraag en aanbod moeten voldoende zeker zijn voordat een partij initiatief neemt tot de aanleg van een warmtenet.

Gemeenten kunnen zorgen voor die vraag naar warmte door te kiezen door voor een warmtenet in een wijk. Dit geldt ook voor woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties. Bedrijven kunnen zorgen voor zekerheid over het aanbod van stadswarmte.

Om de groei van warmtenetten te versnellen, is het volgende nodig:
– Duurzaamheid. Natuur & Milieu vindt dat alle warmtenetten duurzaam moeten zijn of worden gemaakt. Momenteel is ongeveer 75% van de warmtenetten niet duurzaam, bijvoorbeeld doordat de geleverde warmte van fossiele energiecentrales is.
– Betere wetgeving. De nieuwe Warmtewet moet duurzaamheidseisen stellen aan warmtenetten. Ook flexibiliteit, transparantie en tarieven moeten goed worden geregeld in deze wet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt de aanpassing van de Warmtewet nu voor.
– Draagvlak. De voordelen van de warmtenetten moeten door onafhankelijke partijen onder de aandacht worden gebracht.
– Vraagzekerheid. Gemeenten gaan voortvarend aan de slag met de overgang van aardgas naar warmtenetten. Deze plannen zijn cruciaal omdat ze zekerheid geven over de vraag aan bedrijven en warmteaanbieders.

Warmtewijzer

Over de duurzaamheid van warmtenetten ontstaat soms discussie. Natuur & Milieu onderscheidt vier principes. Een duurzaam warmtenet voldoet aan alle principes.
– Efficiëntie (o.a. geen restwarmte of transportwarmte verlies, isolatie van gebouwen).
– Meer bronnen per net (voorkomen bronafhankelijkheid, stapsgewijze verduurzaming door uitfasering van niet-duurzame bronnen).
– Duurzame hoofdbronnen (aardwarmte, zonnecollectoren, warmtepomp op groene stroom).
– Duurzame piekbron (garantie van energiezekerheid).

Advertisment ad adsense adlogger