Groene berm zorgt voor diversiteit

Honey Highway zorgt voor diversiteit

De A4 tussen Delft en Schiedam staat bekend als de Honey Highway. Langs deze snelweg heeft het gelijknamige initiatief wild bloemenzaad ingezaaid. Met als doel een natuurlijk evenwicht.

De Honey Highway heeft nestelplekken voor wilde bijen, hommels en vlinders

Honey Highway richt zich exclusief op bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken. Deze zijn uitermate geschikt. Het is de enige onbespoten schrale grond. De rest van Nederland is raaigras. De grond is hier volgespoten met kunstmest en gif van spuitmiddelen.

Bijensterfte

De reden van de oprichting van het kleurrijke initiatief is dat er sprake is van massale bijensterfte. Dit komt omdat er te weinig voedsel voor bijen is. Er wordt namelijk overmatig gebruik gemaakt van spuitmiddelen en kunstmest. Er zijn daarnaast te weinig imkers in Nederland. Tot slot zijn er plagen en mijten van exotische oorsprong. Honey Highway probeert deze problemen creatief het hoofd te bieden.

Overwinteren

Er werd gestart door langs de A4 tussen Delft en Schiedam streekeigen wild bloemenzaad te zaaien. Dit in samenspraak met Rijkswaterstaat. Door het bloemenzaad af te stemmen op de grondsoort ontstaat er een natuurlijk evenwicht. Belangrijk hierbij is dat bijen voldoende voedsel; nectar en stuifmeel kunnen halen. En dit over een zo lang mogelijke periode. Dit maakt dat de gevleugelde vrienden goed kunnen overwinteren. In de berm zijn nestelplekken voor wilde bijen, hommels en vlinders.

Projecten

Er lopen meerdere nieuwe projecten. Zo zijn er twee nieuwe trajecten langs de rijkswegen bij de Maasvlakte. Een aantal landeigenaren en projectontwikkelaars hebben hier gronden beschikbaar gesteld. Basisschoolkinderen, bedrijfs- en overheidsmedewerkers worden betrokken bij het inzaaien. Tegenwoordig richt Honey Highway zich ook op burgers en ondernemers met een stukje grond.

Gerealiseerde projecten: spoortrajecten Honey Highway ProRail in Gelderland, Waterdijken Delfland o.a. de Measlantkering in Hoek van Holland, Provinciale weg N237 in Utrecht, Grevelingendam Zeeland. Provincies Zuid-Holland, Friesland zijn aan de slag voor Provinciale wegen.

Meer informatie Honey Highway

Advertisment ad adsense adlogger