Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Ruim honderdduizend Nederlandse bedrijven worden vanaf komend jaar gevraagd welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Zij moeten het bevoegd gezag daarover verplicht informeren. Wat betekent deze informatieplicht energiebesparing nu concreet in de praktijk?

Vanaf komend jaar is er een informatieplicht energiebesparing

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Onder deze verplichting moeten organisaties alle energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen met meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gasverbruik.

Erkende bespaarmaatregelen

In de praktijk bleek deze wet moeilijk te handhaven waardoor gestelde klimaat- en energiedoelen niet zijn gehaald. Daarom komt er vanaf komend jaar een informatieplicht energiebesparing waarmee ondernemers worden verplicht aan te geven welke maatregelen voor energiebesparing zij hebben genomen. Het betreft dan de zogenaamde erkende energie-bespaarmaatregelen die per branche zijn opgesteld.

Gevolgen

Om ondernemers hiervan op de hoogte te stellen heeft het Klimaatplein een website online geplaatst met daarop alle informatie over deze informatieplicht. Wat houdt de plicht precies in, welke gevolgen heeft het en hoe kunnen bedrijven eraan voldoen? Bekijk vanaf heden welke elementen deze informatieplicht energiebesparing bedrijven bevat.

Meer informatie: Klimaatplein

Advertisment ad adsense adlogger