Meer groene stroom uit zon

Meer groene stroom uit zon

In 2018 is in Nederland acht procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Vooral de productie uit zon nam toe. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

De stijging van windenergie bleef beperkt omdat het windmolenpark in Nederland nauwelijks groeide

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2018 was 18,0 miljard kilowattuur (kWh), in 2017 was dit nog 16,7 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 55 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met 27 procent.

Met zonnepanelen werd bijna achttien procent elektriciteit opgewekt. In 2017 was dit nog dertien procent. Het aandeel van waterkracht bij de productie van elektriciteit bleef beperkt tot 0,5 procent.

Het aandeel hernieuwbare stroom in het totale elektriciteitsverbruik nam toe van veertien procent in 2017 naar vijftien procent in 2018.

Beperkte groei windenergie

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2018 met 3 procent, van 9,6 miljard kWh naar 9,9 miljard kWh. De stijging bleef beperkt omdat, net als in 2017, het windmolenpark in Nederland nauwelijks groeide. Per saldo nam de capaciteit van windmolens op land toe met 90 megawatt naar ruim 3.300 megawatt. Op zee kwamen er geen molens bij en bleef de capaciteit staan op bijna duizend megawatt.

Meer zonnepanelen

De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 2,2 miljard kWh in 2017 naar 3,2 miljard kWh in 2018. Dat is een stijging van ruim veertig procent die direct verband houdt met de forse toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen.

Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2018 met ongeveer 1.400 megawatt gegroeid en wordt geraamd op 4.300 megawatt. Ruim de helft van deze toename, zo’n 800 megawatt, kwam voort uit het plaatsen van grotere installaties op daken van gebouwen en op zonneweiden.

De capaciteit van de kleinere installaties, vaak op daken van woningen, nam toe met ongeveer 600 megawatt.

Ook meer stroom uit biomassa

De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa is in 2018 met twee procent gestegen naar 4,8 miljard kWh. De groei wordt getemperd door onder andere onderhoud aan enkele grote biomassa-installaties.

Advertisment ad adsense adlogger