NLingenieurs: ‘opdrachtgevers kunnen MVO ondersteunen’

NLingenieurs: 'opdrachtgevers kunnen MVO ondersteunen'

Advies- en ingenieursbureaus vinden dat opdrachtgevers weinig aandacht besteden aan MVO, wanneer zij advies- en ingenieursbureaus inschakelen. Dat blijkt uit een enquête van branchevereniging NLingenenieurs onder haar leden over MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. De branchevereniging pleit ervoor dat organisaties én individuen verantwoording nemen voor gedrag en bedrijfsvoering. Opdrachtgevers dienen bij ingenieursdiensten ook te kijken naar het MVO-gehalte van de adviezen en ontwerpen, in plaats van alleen naar MVO-aspecten in de bedrijfsvoering van ingenieursbureaus. NLingenieurs: ‘opdrachtgevers kunnen MVO ondersteunen’.

Imago

MVO blijkt onder 36 van de 40 deelnemers aan het onderzoek een aandachtspunt. Als voornaamste redenen worden genoemd: ‘imago/reputatie’ en ‘bijdragen aan een schonere en betere wereld’. De organisaties die zich bezig houden met MVO vinden het over het algemeen belangrijk dat anderen, bijvoorbeeld klanten, dit weten. Deze organisaties gebruiken tools om aan te tonen dat zij bezig zijn met MVO. De belangrijkste tools blijken het lidmaatschap van NLingenieurs en het certificaat CO2 prestatieladder. Een tool die steeds belangrijker wordt is duurzaam GWW. Gaf in 2012 nog slechts 6% aan duurzaam GWW te gebruiken als tool, in 2015 is dit 23%.

Overheid als stimulator

Opvallend is dat in 2012 nog maar 21% van de ondervraagden ‘wet- en regelgeving’ als reden voor MVO opgaf. In 2015 is dit maar liefst 33%. Energieverbruik en maatschappelijke betrokkenheid blijken de thema’s waar organisaties zich met name op richten. Ten opzichte van 2012 is het thema ‘afval en recycling’ behoorlijk gedaald, van 49% naar 28%. Als concreet middel om te komen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt met stip op één het stellen van meetbare doelen genoemd. 22% geeft aan dat er in de organisatie een formele MVO-functie bestaat. Volgens NLingenieurs komt dit wellicht doordat de meerderheid van de ondervraagden de druk om aandacht te besteden aan MVO niet voelen. Als die druk al bestaat, komt dit voornamelijk vanuit de afnemers, klanten en/of opdrachtgevers. In algemene zin komt deze druk vooral vanuit de overheid.

Opdrachtgevers vragen onvoldoende naar MVO

Een ruime meerderheid geeft aan dat opdrachtgevers onvoldoende vragen naar MVO-aspecten in adviezen en ontwerpen. Ook hier wordt een duidelijk verschil genoemd tussen nationale overheidsinstanties (ministeries, RWS), provincies en waterschappen die er wel naar vragen, en Non-profit en nutsbedrijven, industrie, projectontwikkelaars en bouwbedrijven en aannemers die hier volgens de ondervraagden onvoldoende naar vragen. Ditzelfde onderscheid is te zien in de confrontatie met de CO2-prestatieladder en/of social return in aanbestedingen.

Advertisment ad adsense adlogger