Diepe Grondstabilisatie in ’s-Gravenzande

Diepe Grondstabilisatie in ’s-Gravenzande

KWS Infra Rotterdam heeft Diepe Grondstabilisatie toegepast bij een project in ’s-Gravenzande.

Veel transporten voor het aan- en afvoeren van zand kunnen komen te vervallen

Grondverbetering zonder het aanbrengen van grote zandlichamen, het lange wachten tot de gewenste zetting is bereikt en de vele transportbewegingen: het kan met Diepe Grondstabilisatie.

Op het project Tweede Ontsluitingsweg Teylingen in ’s-Gravenzande is Diepe Grondstabilisatie voor het eerst succesvol toegepast voor een grondverbetering van 1.250 m3.

Hoe werkt het?

Bij Diepe Grondstabilisatie worden droge bindmiddelen ingebracht door middel van perslucht in de ondergrond om deze te verstevigen. Voor elk project en elke type ondergrond wordt maatwerk geleverd.

Op basis van de samenstelling van de grond, grondopbouw, PH-waarde, lutum- en humusgehalte, grondwater en aanwezige flora en fauna wordt het type bindmiddel en het percentage bepaald, dat in de grond wordt gebracht.

Geschikte methode

Diepe Grondstabilisatie is een uitermate geschikte methode om de aanleg van wegen, fietspaden, spoorlijnen en ondergrondse leidingnetwerken makkelijker te maken en te versnellen.

Ook is het uitermate geschikt voor het bouwrijp maken van toekomstige woon-, industrie- of havengebieden en is Diepe Grondstabilisatie een beproefd recept bij het tegen gaan van bodemerosie. Daarom is het geschikt om toe te passen bij het verhogen van de stabiliteit van (veen)dijklichamen.

Voordelen

De voordelen van Diepe Grondstabilisatie ten opzichte van de traditionele manier van voorbelasten zijn legio. Projectleider Edward de Jong: “De doorlooptijd van de stabilisatie is enkele weken in plaats van enkele maanden en grote zandlichamen zijn niet meer nodig. Hierdoor komen veel transporten voor het aan- en afvoeren van zand te vervallen. Naast het terugdringen van de transportkosten heeft dit ook een positief effect in het verminderen van omgevingshinder en zorgt voor een lagere CO2-footprint van een project. Daarnaast past de duurzame werkwijze in de gedachte van de circulaire economie, omdat we werken met reeds op de locatie aanwezige grond.”

Vanaf 12 november legt KWS Infra Rotterdam de resterende infrastructuur ter plaatse aan. Het volledige project heeft als geplande opleverdatum 14 december.

Advertisment ad adsense adlogger