Naar 100 procent fossielvrij asfalt

Rijkswaterstaat met ketenpartners naar 100 procent fossielvrij asfalt

Afgelopen woensdag vond in het Lef Future Center in Utrecht de overdracht plaats van het CHAPLIN-programma van de Circular Biobased Delta naar Rijkswaterstaat. Bij een nieuwe host hoort een nieuwe naam: CIRCUROAD. Dit verwijst naar de doelstelling om samen met ketenpartners 100 procent fossielvrij asfalt te ontwikkelen.

“Rijkswaterstaat nieuwe host ketensamenwerking 100 procent fossielvrij asfalt CIRCUROAD, is nieuwe naam van CHAPLIN-programma”

Klimaatneutrale infrastructuur voor 2030

Het doel van Rijkswaterstaat is om voor 2030 een klimaatneutrale, energieneutrale en circulaire infrastructuur te hebben. Alle materialen worden hoogwaardig hergebruikt en we verbruiken de helft minder primaire grondstoffen.

Ludo Hennissen, Programmamanager Duurzame Wegverhardingen bij Rijkswaterstaat: “Om deze doelstellingen te bereiken, hebben we binnen Rijkswaterstaat het transitiepad Duurzame Wegverharding opgericht. Binnen dit thema is CHAPLIN een programma waarbinnen we al jarenlang constructief samenwerken met de hele asfaltketen. Het lag dus voor de hand om na de Circular Biobased Delta op te treden als host.”

Recycling en biobased bindmiddel

Circulair asfalt vraagt enerzijds om hergebruik en anderzijds om een alternatief voor het huidige fossiele bindmiddel, bitumen. De vervanging van bitumen door een biobased en/of circulair bindmiddel vergt innovatieve technologie├źn waar CHAPLIN-leden al diverse successen mee hebben geboekt.

Zo zijn er tientallen proefvakken met verschillende samenstellingen en uit berekeningen blijkt dat een CO2 reductie van 75 procent nu al mogelijk is. Alleen al in Nederland ligt 136.000 kilometer asfalt, dus het potentieel van deze innovatie is enorm.

Ketenbrede samenwerking

Het unieke van het CIRCUROAD-programma is dat de hele keten is vertegenwoordigd. Van grondstofleverancier tot wegenbouwer en daarnaast wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Platform WOW, een samenwerkingsverband van weg- en waterbeheerders, beloonde het initiatief met de WOW-prijs voor het meest inspirerende en innovatieve samenwerkingsprogramma.

Joop Groen, Programmamanager CIRCUROAD: “We blijven werken volgens het principe van open innovatie: alleen start je sneller, samen komen we verder! De focus wordt nog meer dan nu vraaggestuurd, zodat onze innovaties optimaal aansluiten op de behoefte van de markt. Zo versnellen we samen de transitie naar fossielvrij asfalt.”

Over CIRCUROAD

In het programma CIRCUROAD werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om bitumen, het fossiele bindmiddel in asfalt, te vervangen door biobased grondstoffen die de CO2-uitstoot sterk reduceren. Het consortium ontwikkelt de technologie en stimuleert de marktintroductie van duurzame wegverharding om zo de CO2-uitstoot en afhankelijkheid van fossiele bronnen te minimaliseren.

Rijkswaterstaat met ketenpartners naar 100 procent fossielvrij asfalt

Foto (RWS): Willem Sederel van Circular Biobased Delta en Ludo Hennissen van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat met ketenpartners naar 100 procent fossielvrij asfalt. Lees ook: Wie maakt het duurzaamste asfalt?

Advertisment ad adsense adlogger