N280 Roermond grootschalige reconstructie (artikel)

N280 Roermond grootschalige reconstructie (artikel)

In het Zuid-Nederlandse landschap loopt de N280, de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg die dwars door Roermond loopt. Door de toename van het verkeer op deze weg, is een reconstructie noodzakelijk. We spraken met de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Een ‘openhartoperatie’ in het Limburgse: grootschalige reconstructie N280 Roermond

De N280 heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijkere functie gekregen in de verbinding met de A73 en het Oosten, met name Duitsland. Met als gevolg dat de N280 tussen Weert en Roermond een drukke weg is geworden naar het Duitse Roergebied. Maar de weg is niet voorzien op deze toename van het verkeer. Provincie Limburg en Gemeente Roermond hebben daarom de handen in elkaar geslagen voor de reconstructie van de N280.

Twee delen

Dit artikel richt zich op het oostelijk deel van de N280, het wegvak vanaf de Hornerbrug tot de Sint Wirosingel, dat door het centrum van Roermond gaat. Een ander project, genaamd N80 Leudal, richt zich op het westelijk deel dat het wegvak Weert-Leudal betreft. De uitvoering van dit project staat gepland voor over een aantal jaren.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de N280 Roermond gestart, waarbij naast de Provincie Limburg en de Gemeente Roermond ook de aannemerscombinatie Werkend Hardt betrokken is.

N280 Roermond grootschalige reconstructie (artikel)

Aanbesteding

De aannemerscombinatie is een samenwerking tussen bouwbedrijven Heijmans Infra en Ploegam. Guido Schreuders, projectmanager vanuit de Provincie Limburg en sinds 2004 werkzaam bij de Provincie in de voorbereiding en uitvoering van grootschalige projecten, legt uit waarom zij de aanbesteding hebben gewonnen. “De inschrijvers konden op drie EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)-criteria scoren:
(1) Verkeersmanagement. Hoe houdt de inschrijver ‘het hart kloppend’ tijdens de operatie?,
(2) Bouwcommunicatie. Hoe wordt ‘de operatie’ uitgelegd aan de burger, forens en toerist?,
(3) Risicobeheersing. In combinatie met een score op de inschrijfprijs heeft Werkend Hardt kwamen zij als beste uit de bus en hebben zij de opdracht verkregen.

Levensader

Projectmanager namens Werkend Hardt is Richard van der Sloot. Al sinds 1989 werkt hij bij Heijmans. Eerst als werkvoorbereider, daarna uitvoerder projectleider en nu projectmanager. Over de keuze van de naam Werkend Hardt vertelt hij: “De naam is een verwijzing naar hard werken én naar het belang van de grootschalige reconstructie De N280 is als levensader essentieel voor de ‘hartslag’ van Roermond. Velen gebruiken de weg. Alhoewel de reconstructie van de N280 een complexe ingreep is en impact zal hebben op de omgeving, zorgen we er samen voor dat ‘het hart’ blijft kloppen.”

De aanbesteding liep van november 2017 tot maart 2018. “We hebben gezocht naar een optimale balans tussen doorstroming, bereikbaarheid, veiligheid en duidelijkheid”, aldus Van der Sloot.

N280 Roermond grootschalige reconstructie (artikel)

Zeven hoofdfasen

Bepalend voor de werkwijze van de operatie is de verdeling in zeven hoofdfasen. Elke fase is doorberekend op basis van verkeersintensiteiten, om doorstroming en daarmee ‘de hartslag’ te kunnen garanderen. Hiertoe zullen tijdelijke wegdelen aangelegd worden. Volgens planning dient het project eind 2020 grotendeels gereed te zijn. “Vrij snel, maar we willen de ‘pijnprikkel’ voor de omgeving zoveel mogelijk verzachten.”

De complete reconstructie behelst een traject van 4,7 kilometer. In januari is de schop in de grond gegaan en de eerste fase gestart. In deze fase wordt onder andere een riool aangelegd langs de N280. “Zit het riool erin, dan gaan we op dit tracé een bypass maken”, vertelt Van der Sloot. “Het huidige verkeer op de N280 ‘drukken’ we naar de zuidelijke rijstroken en maakt gebruik van deze bypass. Op deze wijze ontstaat er een ‘eiland’, waarin we in een latere fase de verdiepte ligging realiseren.”

Fase 2 behelst een reconstructie van de N280 ten westen van de rivier de Maas. “Daar gaan we de weg ‘upgraden'”, vervolgt Richard van der Sloot. “Denk aan het vernieuwen van asfalt- en geleiderailconstructies, alsook aan de inrichting van de parallelstructuur. Het streven is om deze werkzaamheden voor Pasen af te ronden. Langs de N280 liggen namelijk recreatiegebieden en in de vakantie is het er enorm druk.”

Fase 3 gaat over de Looskade, een weg die langs de rivier de Roer, respectievelijk de Maas loopt, onder de brug over de Maas. “Deze kade wordt opgebroken en verhoogd, omdat het een belangrijke functie krijgt in de eindsituatie. De kruispunten op de N280 maken we ongelijkvloers, zodat de doorstroming voor doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer op de N280 verbeterd. De Looskade wordt een van de ongelijkvloerse verbindingen die de N280 kruist. Gezien het risico op hoogwater verhogen we deze kade met ongeveer anderhalve meter. Met deze fase starten we in april van dit jaar”, vertelt Van der Sloot.

In fase 4 realiseren we twee verdiepte liggingen. De eerste ligt in het hart van de N280. Doorgaand verkeer rijdt straks door die verdiepte ligging van west naar oost en andersom. Met de aanleg van twee ongelijkvloerse kruisingen en het gebruik van de Looskade als ongelijkvloerse verbindingsweg wordt bestemmingsverkeer volledig gescheiden van doorgaand verkeer. Deze verdiepte ligging bestaat uit damwanden met een betonvloer.

Bij nieuwe ongelijkvloerse kruising Schipperswal komt een tweede verdiepte ligging. Deze ligt in de Mijnheerkensweg en is een stuk korter. De korte verdiepte ligging is een volledige betonconstructie die op staal is gefundeerd.

Guido Schreuders vult aan: “Fase 4 gaat ongeveer een jaar duren. Dat is vrij lang. Werkend Hardt zorgt ervoor, dat de situatie voor het verkeer in dit jaar niet veranderd. Dat betekent gewenning en rust voor de weggebruikers.”

Over de laatste drie fases zegt Van der Sloot: “In fase 5 en 6 leggen we de rest van de parallelstructuur aan. Fase 5 betreft de realisering van de parallelbanen tussen Buitenop en de Wilhelminasingel. In fase 6 richten we de Louis Raemaekersbrug opnieuw in, zodat daar doorgaand en bestemmingsverkeer al van elkaar gescheiden is. Tot slot hebben we fase 7. In die fase upgraden we de oostzijde van de N280 tot de Sint Wirosingel.”

N280-Roermond-grootschalige-reconstructie-(artikel)

Bijzondere constructie

Op het moment van het interview is Werkend Hardt druk doende met het verleggen van kabels en leidingen en het realiseren van het riool. Enthousiast zegt Richard van der Sloot: “Bij de nieuwe ongelijkvloerse kruising Wilhelminasingel komt een brugdek bovenop de verdiepte ligging. Het is lastig, dit brugdek in de bestaande situatie te bouwen en tegelijk ‘de winkel open houden’. Wat we doen? Een brugdek bouwen op een voorbouwlocatie! We realiseren het brugdek naast het kruispunt, dat in bedrijf blijft. Daarvoor treffen we met het verleggen van de kabels en leidingen nu al de voorbereidingen. Op een gegeven moment wordt het brugdek ‘ingeschoven’ naar de juiste plek. Het nieuwe kruispunt kan zo sneller in gebruik worden genomen.”

Duurzaamheid

Het grootste duurzaamheidsaspect voor de Provincie is, dat de N280 verdiept wordt aangelegd. Schreuders: “In de toekomst kan het verkeer doorstromen. Het hoeft niet meer te remmen en op te trekken ter plaatse van de kruispunten, die er nu nog wel zijn. We behalen met de nieuwe N280 dus winst op geluidoverlast en luchtkwaliteit.”

Daar waar mogelijk houdt Werkend Hardt rekening met duurzaamheid. Materialen worden bijvoorbeeld hergebruikt. Van der Sloot noemt nog een voorbeeld: “We hebben veel grond te verkassen. Om het onderliggend wegennet compleet te ontlasten, verkeershinder te beperken, veiligheid te bevorderen en omgevingshinder te verminderen, leggen we een hulpbrug aan over de Mijnheerkensweg ten behoeve van ons grondtransport “.

N280 Roermond grootschalige reconstructie (artikel)

Uitdagingen

De ‘openhartoperatie’ is voor de Provincie de grootste uitdaging van het project. “We willen, dat ‘het hart blijft kloppen”, zegt Schreuders. “Oftewel, dat het verkeer blijft rijden tijdens de werkzaamheden en Roermond bereikbaar en leefbaar blijft. We kijken daarom niet alleen naar het bouwend verkeer en de bewoners van Roermond, maar ook naar de samenhang tussen die twee. Een goede uitleg van het project en de gevolgen ervan aan alle betrokkenen, is uitermate belangrijk. Hiertoe hebben we bijvoorbeeld een informatiecentrum ingericht.”

Bouwkundig is het veilig bouwen binnen de beschikbare ruimte en tijd dé uitdaging voor Richard van der Sloot. “We zijn hoe dan ook, toch op een postzegel bezig”.

Trots

Beide heren zetten zich vol enthousiasme in voor het project. Richard kent de (werk)omgeving al vanuit een eerder project: de Rijksweg A73-Zuid, gedeelte Venlo-Roermond. “Daar heb ik goede herinneringen aan overgehouden. Bovendien kwam ik altijd over de N280 daar naartoe gereden. Nu zit ik weer in de regio, waar ik al enigszins een binding mee heb.”

Voor Guido Schreuders is Roermond en de weg helemaal een thuiswedstrijd. Hij woont vlakbij en zegt: “Het is leuk om in privétijd aan vrienden en familie over het project te vertellen. Ik ben er echt trots op.”

Info

Informatie over het project hier en verder een visualisatie

Foto’s: Provincie Limburg, Gemeente Roermond, Heijmans Infra, Ploegam en Werkend Hardt – N280 Roermond.

N280 Roermond grootschalige reconstructie (artikel)

Advertisment ad adsense adlogger