Rijksbijdrage elektrische laadpalen voor 250 gemeenten

Rijksbijdrage elektrische laadpalen voor 250 gemeenten

Ruim 250 gemeenten maakten gebruik van de Rijksbijdrage laadinfrastructuur. In tien gecombineerde aanvragen is voor 8.847 laadpalen een rijksbijdrage gevraagd.

Meer dan 5.000 laadpalen zijn er volgens planning geplaatst

De overige laadpalen volgen snel. Bij de start van de regeling waren er slechts 6.000 publieke laadpunten in heel Nederland. Bij de sluiting – medio 2018 – zijn er ongeveer 17.500 publieke laadpunten.

Green Deal

Een goede laadinfrastructuur is nodig voor een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto. Daarom is in 2015 de Green Deal ‘Openbaar toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer’ gesloten. Onderdeel hiervan was de Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.

Gedeelde financiering

De rijksbijdrage was beschikbaar voor alle gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden. Ze moesten zelf een deel financieren. Ook een voorwaarde was dat private partijen een deel voor hun rekening namen.

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat stelden voor een periode van drie jaar (1 juli 2015 tot 1 juli 2018) samen € 7,2 miljoen beschikbaar. Toekenning van deze decentrale uitkering vond plaats op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De hoogte van de bijdrage liep af van € 900,- per laadpaal in het eerste jaar tot € 300,- per laadpaal in het derde jaar.

Meer weten? Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto’s

Advertisment ad adsense adlogger