Rijkswaterstaat en aannemers delen data voor beter assetmanagement

Rijkswaterstaat-en-vijf-grote-aannemers-delen-data-voor-beter-assetmanagement

Rijkswaterstraat en de aannemers, Istimewa, BAM Infra, Heijmans, SPIE en Vialis zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Door bestaande data over de assets van Rijkswaterstaat te delen en nieuwe databronnen te gebruiken, willen Rijkswaterstaat en de vijf beherende aannemers samen toewerken naar een beter datagedreven assetmanagement.

“Slimmer gebruik van bestaande data en nieuwe databronnen helpen om in het assetmanagement de afweging te maken tussen prestaties, kosten en risico’s”

Zes projecten

Rijkswaterstaat werkt intensief samen met een aantal beherende onderhoudsaannemers en aan hen verwante marktpartijen, die als opdrachtnemer vaak zowel uitvoerend als adviserend zijn. Op zes projecten – een brug, tunnel, gemalen en sluizen – wordt met datagedreven assetmanagement geëxperimenteerd. Van daaruit is nu het samenwerkingsverband ontstaan met de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze projecten.

Programma datagedreven assetmanagement

De vijf beherende onderhoudsaannemers en Rijkswaterstaat zijn door het programma datagedreven assetmanagement gekozen om in de implementaties dezelfde samenwerking te zoeken zoals nu al in de afzonderlijk projecten gebeurt. De partijen tekenden de overeenkomst op de Infratech vakbeurs.

Daarbij gaat er om van elkaar te leren, om te voorkomen dat elke marktpartij ‘het wiel opnieuw gaat uitvinden’ en zodoende tempo en tractie houden op de ontwikkeling van datagedreven assetmanagement. Daarnaast hebben Rijkswaterstaat en de marktpartijen afgesproken dat zij nog nauwer gaan samenwerken.

Breed beschikbaar

Alle toezeggingen, voornemens en resultaten die uit deze samenwerkingsovereenkomst voortvloeien worden beschikbaar voor alle marktpartijen die nu en in de toekomst betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in het uitvoeren, beheren, of onderhouden van assets van Rijkswaterstaat. Dit gebeurt in een speciale gezamenlijke klankbordgroep van Rijkswaterstaat en de markt.

Gezamenlijke rol

Zowel Rijkswaterstaat als de marktpartijen hebben een rol bij datagedreven assetmanagement. Deze ervaringen samenbrengen en samen verder leren is noodzakelijk om tot succesvolle toepassing van een uniforme en gestandaardiseerde manier van datagedreven assetmanagement te komen. Het gebruik van uniforme tooling, waarbij dezelfde ICT-programma’s worden gebruikt, moet daaraan bijdragen. Deze ervaringen worden dan via de klankbordgroep weer gedeeld met de rest van de geïnteresseerde marktpartijen waarbij er een wisselwerking zal ontstaan.

Belangrijke stap

Ron Kolkman, Hoofdingenieur-directeur Centrale Informatievoorziening tekende de overeenkomst namens Rijkswaterstaat. Kolkman: “Voor het assetmanagement van Rijkswaterstaat zijn deze afspraken een belangrijke stap naar de toekomst. We gaan hiermee echt van denken naar doen.”

Datagedreven?

Datagedreven assetmanagement is het integraal uitvoeren van assetmanagement waarbij datagedreven werkwijzen en processen de basis vormen met behulp van de inzet van, ook nieuwe, IV-technieken en -databronnen. Denk daarbij aan de inzet van inwin-, verwerking-, analyse- en presentatie-technieken voor data uit – en over – de infrastructuur zoals sensoring, digitale 3D-modellen, data-analyses en algoritmes.

Met deze data en informatie, in combinatie met domein- en vakkennis, zijn alle betrokkenen in staat gerichte, actuele en objectieve inzichten te genereren die hen ondersteunen in het proces van assetmanagement. De inzichten die vertaald zijn uit de informatie kunnen op alle niveaus binnen het assetmanagementproces toegepast worden.

Beheer en onderhoud

Datagedreven assetmanagement maakt het beheer en onderhoud aan bruggen, tunnels en sluizen efficiënter en beter voorspelbaar. Slimmer gebruik van bestaande data en het aanboren van nieuwe databronnen helpen om in het assetmanagement de afweging te maken tussen prestaties, kosten en risico’s. Samen met marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden verkent en benut Rijkswaterstaat de mogelijkheden in het programma Datagedreven Assetmanagement.

Op de foto (vlnr): Sander den Blanken (BAM Infra), Bart Smolders (Heijmans), Ron Kolkman (Rijkswaterstaat), Richard Pijpelink (Istimewa), Peter Paasse (SPIE), Jan Willemsen (Vialis).

Advertisment ad adsense adlogger