Ruimte voor de Waal

Ruimte voor de Waal

Adriaan de Jong, projectmanager project ‘Ruimte voor de Waal’:

‘We creëren iets, waar mensen blij van worden’

Het klimaat verandert, waardoor rivieren steeds meer water te verwerken krijgen. Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen ruimte aan rivieren met het project ‘Ruimte voor de Rivier’. Eén zo’n plek ligt bij Nijmegen-Lent. Dit project ‘Ruimte voor de Waal’ is tevens onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Nijmegen omarmt de Waal’. Een aanpak die Nijmegen aantrekkelijk, veilig en toekomstklaar maakt.

Ruimte voor de Waal’ verbindt Nijmegen en Lent op een unieke wijze met elkaar. De aannemers Dura Vermeer Divisie Infra BV en ­Ploegam BV zijn onder de combinatie i-Lent belast met het project. Adriaan de Jong, projectmanager i-Lent, legt uit: “i-Lent is een verwijzing naar Lent. We werken vanuit Lent. De ‘i’ verwijst ook naar het Engelse woord ‘eye’ en geeft aan dat de ogen vanuit Nijmegen op Lent gericht zijn. Bovendien klinkt i- Lent als het Engelse ‘eiland’; we realiseren een eiland in de rivier.”

Stripboek ‘Ruimte voor de Waal’

Waterveiligheid

Het begon allemaal zo’n twaalf jaar geleden met het idee om rivieren meer de ruimte te geven in plaats van alleen maar te beschermen met dijkverhoging. Zo ontstond het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ met 30 projecten langs de IJssel, Lek, Maas en Waal. Nijmegen is het grootste project met de rivier de Waal. Bij Nijmegen maakt de Waal een scherpe bocht en vernauwt in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was zichtbaar dat de Waal bij hoog water kan overstromen. Het achterland loopt vol. Om de stad en zijn bewoners te beschermen tegen het water, zijn rivierkundige maatregelen noodzakelijk. Adriaan de Jong: “Waterveiligheid is hiermee het eerste doel van het project. Om de waterstand te verlagen krijgt de Waal bij Nijmegen meer ruimte door de dijk zo’n 350 meter landinwaarts te verleggen. De dijkteruglegging combineren we met het graven van een nevengeul: een geul in de uiterwaarden waarin altijd water staat. Eigenlijk komt er een tweede rivier.
De hoeveelheid water wordt zo over een groter oppervlakte afgevoerd waardoor de waterstand daalt.
De waterstanddaling die gerealiseerd wordt, bedraagt 34 cm bij maatgevend hoog water.”

Lees verder in editie 4-2014

Advertisment ad adsense adlogger