Noodzaak van aansprakelijkheidsverzekering voor uitvoerders in de bouw

Noodzaak van aansprakelijkheidsverzekering voor uitvoerders in de bouw

Waar particuliere huishoudens een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij Allianz Direct, is dit ook voor uitvoerders in de bouw van groot belang. Fouten die tijdens de realisatie van constructies worden gemaakt kunnen grote (financiële) gevolgen hebben voor bouwbedrijven. Het leidt mogelijk tot letsel of financiële claims van toekomstig bewoners.

Deze claims kunnen de stabiliteit van de organisatie in gevaar brengen, wanneer men niet goed verzekerd is. Waar een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken voor particulieren relatief eenvoudig is, men kijkt uitsluitend naar de polis en te betalen premie, ligt dat bij zakelijke verzekeringnemers anders. Een zakelijke verzekeringnemer heeft de keuze uit een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In sommige gevallen is ook een combinatie van beide verzekeringen interessant. In dit artikel lees je meer over de noodzaak van een aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers in de bouwsector.

Zakelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bouwbedrijven

Schade veroorzaakt aan iemand anders of aan andermans bezittingen valt onder de dekking van een zakelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de schade veroorzaakt door jouzelf, maar ook door medewerkers van je bouwbedrijf. De AVB is een must-have voor bouwbedrijven, daar de kans op schade op de bouwplaats relatief groot is.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook interessant

Zoals eerder aangehaald werd kan de combinatie met een zakelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) interessant zijn. Een BAV dekt de schade die voortkomt uit beroepsfouten. Je kunt bij deze beroepsfouten denken aan een rekenfout die gemaakt wordt bij het vormgeven van de constructie. Zo’n rekenfout wordt vaak pas opgemerkt bij de realisatie, of zelfs pas nadien. Denk aan een constructie die veel zwakker blijkt te zijn dan op voorhand verwacht werd. De financiële claim die hieruit voort kan komen valt onder de dekking van een BAV.

Particuliere aansprakelijkheidsverzekering na overdracht woning

Veel particuliere huishoudens sluiten, net als bedrijven, een aansprakelijkheidsverzekering af na de overdracht van een woning. De aansprakelijkheidsverzekering beschermt particuliere huishoudens tegen de kosten die voortkomen uit de schade veroorzaakt aan andermans bezittingen. In de periode na de overdracht wordt er vaak nog druk geklust in de nieuwbouwwoning. Een aansprakelijkheidsverzekering voorkomt dat men zelf opdraait voor de schade veroorzaakt aan het gereedschap wat men van anderen leent. In deze periode is de kans op dergelijke schade aan geleende spullen relatief groot, wat een aansprakelijkheidsverzekering zeer nuttig maakt.

Tip: klus je in je vrije tijd regelmatig bij vrienden thuis? Ook in dat geval heb je baat bij een aansprakelijkheidsverzekering. Schade veroorzaakt tijdens het verlenen van een vriendendienst wordt gedekt vanuit deze polis.

Advertisment ad adsense adlogger