4 verschillende soorten grondwerken

4 verschillende soorten grondwerken

Wanneer er op een stuk grond wordt gewerkt, gebeurt dit op verschillende manieren. Zo bestaan de verschillende grondwerken uit het verplaatsen en afvoeren van bijvoorbeeld zand, het zeven van grond, het saneren van de grond en het baggeren van verschillende soorten watergronden.

Deze werkzaamheden moeten worden gedaan met het juiste materiaal en op basis van professionele kennis. Maar hoe worden de verschillende soorten grondwerk onderscheiden? In dit blog leggen we de vier meest voorkomende soorten grondwerk of variaties van grondwerk uit.

1. Grondverzet

Wanneer zand, grond of aarde wordt verplaatst, aangevoerd of afgevoerd, dan hebben we te maken met grondverzet. Specialistisch grondverzet bestaat onder andere uit het ophogen, egaliseren of verlagen van grondoppervlakte, graafwerkzaamheden voor de fundering van panden en het aanleggen van drainage op bijvoorbeeld landbouwgrond. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van werkzaamheden die bijdragen aan het bouwrijp maken van de grond.

2. Grond zeven

Binnenkort bouwen op een mooi stuk grond, maar bevat de grond bodem-vreemde materialen? Dan is de grond zeven een belangrijke volgende stap. Tijdens dit proces worden verschillende soorten zeefwerkzaamheden uitgevoerd. Dit wordt gedaan met speciale machines om de bodem van puin, hout, plastic, wortelresten en andere soorten verontreinigingen te ontdoen. Deze werkzaamheden worden vooral verricht voor vuil dat geen schadelijke stoffen bevat.

3. Grondsanering

Het saneren van de grond wordt verricht wanneer er bepaalde stoffen in de bodem zitten die schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Denk hierbij aan materialen en stoffen zoals asbest, metaal en lood. Het is belangrijk om te weten dat voor het saneren van de grond een bodemonderzoek moet plaatsvinden. Aan de hand van dit onderzoek wordt er besloten met welke techniek de grond wordt gereinigd. Dit verschilt per bedrijf, maar de technieken die vaak worden gebruikt zijn:

● In situ: bodemsanering zonder grondverzet waar de grond op het terrein zelf wordt gesaneerd.
● On site: hier wordt de vervuilde grond afgegraven, op dezelfde plaats gereinigd en daarna weer wordt teruggestort.
● Ex situ: het woord ex zegt het, hier wordt namelijk de verontreinigde grond afgegraven en wordt het ergens anders behandeld of verwerkt.

4. Baggerwerken

Het regelmatig baggeren van de watergrond, sloot of een meer is belangrijk om te voorkomen dat de watergangen niet dichtslibben. Tijdens dit proces wordt een laag modder, zand of slib verwijderd. Naast het dichtslibben is het doel van baggeren dat de waterwegen bevaarbaar blijven en de waterkwaliteit en het land eromheen op peil wordt gehouden.

Dit wordt gedaan met graafmachines waarmee de bagger uit de sloten graven, die daarna wordt verspreid over het stuk land waar ze rijden. Wanneer er weinig ruimte rondom het water is, dan wordt er gebruikgemaakt van een schuifboot. Een vrachtwagen staat dan op een open plek te wachten op de boot. De bagger wordt in de vrachtwagen geladen en gestort buiten de bebouwde kom.

Voer een ecologische quickscan uit

Voordat de bovenstaande grondwerken worden uitgevoerd, is het belangrijk om te weten of er bepaalde beschermde plant- en diersoorten rondom de grond voorkomen. Dit wordt gedaan met een ecologische quickscan, die sinds 2017 verplicht is door de overheid. Het maakt niet uit wat voor werkzaamheden er worden uitgevoerd, het uitvoeren van een quickscan moet worden gedaan wanneer het project invloed kan hebben op de verschillende plant- en diersoorten.

Conclusie

Tijdens de verschillende soorten werkzaamheden in de grond- weg- en waterbouw is het belangrijk dat er voor de juiste methode wordt gekozen. De keuze bestaat onder andere uit grondverzet, grond zeven, grondsanering en baggeren. Voer van tevoren altijd een ecologische quickscan uit om te kijken wat voor beschermde plant- en diersoorten in de grond leven.

4 verschillende soorten grondwerken.

Advertisment ad adsense adlogger