Sámen out of the box, Copier Milieu en Water

Copier Milieu en Water - Ontwerpschets

Franciscus van Assisi zei in de 12e eeuw: ‘Wat we ontvangen, zit in datgene wat we geven’. Anno 2015 staat zijn wijsheid nog steeds overeind. Kiezen voor delen, geven en ontvangen op basis van vertrouwen is dé kracht van Copier Milieu en Water BV.

Copier Groep is een onafhankelijk adviesbureau voor beleid, beheer en organisatie van de openbare buitenruimte voor de sectoren overheid, onderwijs, zorg en recreatie. Vanuit vestigingen in Ede, Veghel, Utrecht en Maastricht werkt Copier over de volle breedte van drie labels: Milieu en Water, Ruimtelijke Ontwikkeling en Sport. Met het team staat het bedrijf dichtbij de klant.

Segmenten

Copier is actief is in alle segmenten van de openbare ruimte. Het bedrijf richt zich dan ook op (1) ruimtelijke ontwikkeling (stedelijke inrichting, landelijk gebied, regenwaterbeheer, infrastructuur), (2) sport (sportbeleid, sportaccommodaties, exploitatie en beheer, sportvloeren), (3) milieu en water (minizuiveringen, hylofytenfilters, individuele afvalwaterbehandeling, collectieve afvalwaterbehandeling, mechanische riolering, vrij verval riolering).

Afvalwater

Recente onderzoeken schetsen dat Nederland ongeveer 1,3 miljard euro uitgeeft aan rioleringskosten. De verwachting is dat die kosten in 2020 zelfs stijgen naar 1,7 miljard euro. Het is daarom van uitermate belang elke investering goed af te wegen en daar waar mogelijk slimme combinaties te maken met andere infrastructurele werken. “Denk hierbij aan rioolinnovatie in plaats van rioolvervanging of de keuze voor lokale decentrale afvalwaterzuivering in plaats van traditionele rioolsystemen”, aldus de heren Copier senior en junior. Door deze slimme combinaties alsook de keuze voor slimme systemen hoeft afvalwater volgens het bedrijf absoluut geen afval te zijn. Het water kan hergebruikt worden voor onder andere spoelwater en/of irrigatie. En wat te denken van het reduceren van onnodige CO2 uitstoot door het terugwinnen van restwarmte uit rioolwater middels riothermie?

Duurzaamheid staat bij Copier dus hoog in het vaandel. Maar niet alleen bij de uitvoering van projecten. Het bedrijf voert duurzaamheid ook door in de bedrijfsvoering. Het bespaart energie, maakt efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het CO2-bewustcertificaat op niveau 3 is ‘in huis’. Gestreefd wordt naar niveau 4.

Samen

Het mag duidelijk zijn, Copier heeft een geheel eigen visie, niet alleen over afval en afvalwatersystemen, maar over de hele linie waarin het bedrijf werkzaam is. Een visie die zich in de praktijk inmiddels bewezen heeft. De klanten zijn tevreden. Het out of the box denken, maar ook zeker het samen optrekken met de klanten leidt tot succes voor beide partijen. Copier is geen einzelgänger. Samen risico’s delen, kansen creëren en het er beste uithalen op basis van vertrouwen. Delen geeft ook enthousiasme. Daarom organiseert het bedrijf ook regelmatig kennisdagen; samen leren en samen profiteren.

Lumièrestraat 9
6716 AG Ede
T: 0318 – 693419
www.copiergroep.nl
LinkedIn

Advertisment ad adsense adlogger