69 procent CO₂-reductie op verkochte woningen

69 procent CO₂-reductie op verkochte woningen

Over het voorgaande boekjaar heeft Ballast Nedam Development ten opzichte van bestaande wet- en regelgeving een CO₂-reductie gerealiseerd van maar liefst 69 procent op het gehele portfolio van de verkochte grondgebonden woningen en appartementen.

Ballast Nedam Development wil beleidsmakers uitdagen om in een zo kort mogelijke tijd de CO₂ uitstoot naar 0 te krijgen

Ballast Nedam Development besloot als eerste gebiedsontwikkelaar volledig om te schakelen naar uitsluitend gasloze woningen op het gehele portefeuilleniveau, de eerste met uitsluitend energieneutrale woningen (gemiddeld BENG 2 = 0 of beter) en daagde onlangs heel Nederland uit met de zoektocht naar het klimaatpositieve Ballast Nedam Development Natuurhuis, dat voor 95 procent uit biobased materialen bestaat.

Energieneutraal

Met deze 69 procent CO₂-reductie over 2021 wordt aangetoond dat de bouw- en vastgoedsector in staat is veel meer CO₂ te reduceren dan de wet voorschrijft. De methode om deze prestaties te meten volgt de CO₂ equivalenten uit de MPG en BENG-richtlijnen voor de woningbouw en is berekend met gevalideerde software.

Met de twee componenten energie (100 procent) en materiaalgebruik (38 procent) wordt gemiddeld een CO₂-reductie behaald van 69 procent. De grootste reductie, met 100 procent, komt voort uit energieneutraal bouwen.

De verkochte woningen van Ballast Nedam Development presteren op het gebied van energie gemiddeld BENG 2 = 0 of beter over 2021. De gemiddelde MPG score voor appartementen was 0,48 en voor grondgebonden 0,60, de CO₂-reductie was gemiddeld 38 procent ten opzichte van de wet- en regelgeving.

Voor de MPG is er nog een wereld te winnen. Hier wordt momenteel al hard aan gewerkt.

CO₂ positief

In verschillende projecten van Ballast Nedam Development, zoals het Natuurhuis en Horizons in Amsterdam, laat Ballast Nedam Development zelfs al zien dat het mogelijk is om CO₂-positieve gebouwen te maken waar meer CO₂ wordt vastgelegd dan uitgestoten.

Met deze bewijslast wordt aangetoond dat de kabinetsplannen met strengere eisen door de markt behaald kunnen worden. Energieneutraal bouwen en meer focus op milieuvriendelijke materialen loont. Doordat deze prestatie op portefeuilleniveau wordt behaald toont het bovendien aan dat de tijd van pilotprojecten verleden tijd is en er een nieuw tijdperk van opschaling aanbreekt, die hard nodig is om de wereldwijde CO₂ doelen te behalen.

Holistische maatregelen

Ook stuurt Ballast Nedam Development sinds de lancering van haar eigen ‘bouw’ Besluit actief op een lager MPG in alle projecten. Hiermee is de overige CO₂-reductie bewerkstelligd. Door actief te sturen op een lagere MPG en ook meer biogene materialen toe te passen wil Ballast Nedam Development op korte termijn komen tot de realisatie van een totaal CO₂-neutrale ontwikkelportefeuille.

Bijzonder in het Ballast Nedam Development Besluit is dat ambities op projectniveau, impact als organisatie, de werkwijze en gedrag van medewerkers in een holistische set aan maatregelen in één keer uit heeft gerold.

De geldende normen worden daardoor compleet herijkt met oog op de toekomst. De inhoud van het Besluit omvat onder meer strengere normen voor energie, gezondheid, (deel)mobiliteit, natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit en circulariteit.

Advertisment ad adsense adlogger