Provincie Brabant focust op versnelling woningbouw

Provincie Brabant heeft focus op versnelling woningbouw

In de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Brabantse Agenda Wonen van de provincie wordt ingegaan op de ontwikkelingen op de regionale woningmarkt in Brabant.

De laatste jaren kent Brabant een stevig herstel van de woningbouw

Het jaarlijkse Voortgangsrapportage van de Brabantse Agenda Wonen schetst de actuele stand van ‘bevolking, woningbouw en planaanbod anno 2020/2021’.

De provincie zet hierbij vooral in op het versnellen van het bouwtempo, met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik én vanuit een vraaggericht, flexibel planaanbod, met aandacht voor de betaalbaarheid en volop ruimte voor nieuwe woonvormen.

Noodzaak

“Net als in veel andere delen van Nederland bestaat ook in Brabant de noodzaak te versnellen”, stelt gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. “We doen het zeker niet slecht, met de laatste tijd steeds een groei van zo’n 12.000 woningen per jaar, maar er is de komende jaren meer nodig en dus mag de aandacht niet verslappen.”

Ronnes: “Bovendien moeten we naast de aantallen ook oog houden voor de veranderende woningbehoefte en dus de kwaliteit van ons bouwprogramma. Steeds vaker zal een huishouden uit één, veelal ouder persoon bestaan en ook de betaalbaarheid van het wonen is een zeer actueel thema.”

Woningbouw

De laatste jaren kent Brabant een stevig herstel van de woningbouw. Lag de groei in 2015 nog op slechts 6.700 woningen (dieptepunt kredietcrisis), vanaf 2017 liggen de jaarlijkse groeicijfers weer rond of boven de 12.000. In 2020 lag de groei door ‘corona-effecten’ wat lager en zijn 10.800 woningen aan de voorraad toegevoegd. Dit jaar (2021) wordt een groei verwacht tussen de 12.500 en 13.000 woningen.

Flexpoolregeling

“Om tempo te maken en te houden, zijn bovendien handjes nodig”, aldus Ronnes. “In de bouwsector zelf, maar ook bij de overheid. Voor de zomer komen we met een flexpoolregeling, €3,76 miljoen van het Rijk en €1,88 miljoen provinciaal geld, waarmee we gemeenten ondersteunen.”

Brabant is overigens op meer rijksmiddelen aangehaakt. Zo is in 2020 de regeling Woningbouwimpuls van start gegaan, waarbij in de eerste 2 tranches €69,3 miljoen is toegekend aan 8 projecten (met 9.500 woningen) in 5 Brabantse gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en Geldrop-Mierlo).

Ook heeft het Rijk aan iedere provincie € 250.000,- beschikbaar gesteld om het flexwonen te stimuleren. Daarvoor is begin dit jaar de Subsidieregeling flexwoningen Noord-Brabant opengesteld. Bovendien gaat dit jaar de regeling Volkshuisvestingsfonds van start. Deze regeling, met €425 miljoen voor Nederland als geheel, is vooral gericht op 16 stedelijke vernieuwingsgebieden, waarvan 3 in onze provincie: Eindhoven (Woensel-zuid), Tilburg (Noordwest) en Breda (Noord).

Nieuwe woonvormen

De provincie stimuleert daarnaast nieuwe woonvormen, vastgelegd in het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw. Dit zorgt voor een verrijking van het bestaande woningaanbod en speelt bovendien in op de behoefte van een steeds groter wordende groep Brabanders, jong en oud, die meer de eigen hand wil hebben in de wijze waarop ze wonen en leven.

Brabant stimuleert dit onder meer door leningen te geven aan initiatieven als het Butterfly Effect (het bewonen van tiny houses bij zorginstellingen in ruil voor maatschappelijke betrokkenheid bij de directe omgeving) en Minitopia (realiseert honderd duurzaam gebouwde tijdelijke huizen met een oppervlakte van max. 50 m2 in Buurtschap Te Veld in Eindhoven). Bovendien wordt dit jaar voor het derde jaar de Brabantse Stijlprijs uitgereikt, dit keer met als thema ‘Een thuis voor iedereen’.

Bijschrift foto
De wijk Volta Galvani in Eindhoven.

Advertisment ad adsense adlogger