Duizenden nieuwe woningen en betere bereikbaarheid!

Duizenden nieuwe woningen en betere bereikbaarheid

De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) komen met de regio’s in Nederland met nieuwe acties om de bereikbaarheid op verschillende plekken in Nederland te verbeteren.

“We kunnen alleen huizen bouwen als de bereikbaarheid op orde is”

In Utrecht wordt 380 miljoen geïnvesteerd in ruim negenduizend nieuw te bouwen woningen. Er wordt een verkenning gestart naar het versneld mogelijk maken van de bouw. Deze woningen moeten direct goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Dit maakt gebiedsontwikkeling mogelijk tussen Utrecht Centraal, de Merwedekanaalzone en Nieuwegein.

Voor het totale pakket van plannen voor OV en woningbouw is 380 miljoen euro beschikbaar. De regio draagt hieraan 170 miljoen bij, het ministerie van IenW 150 miljoen en het ministerie van BZK reserveert 60 miljoen euro voor de plannen vanuit de woningbouwimpuls.

Van Veldhoven: “De behoefte aan woningen in de regio Utrecht is groot. Maar we kunnen alleen huizen bouwen als de bereikbaarheid op orde is. Daarom is het goed dat we zorgen dat er slimme ov-verbindingen komen en dat de regio ervoor zorgt dat er voldoende huizen gebouwd kunnen worden.”

Tot nog toe was er in Utrecht een beperkte plancapaciteit. Maar nu is afgesproken te zorgen voor een plancapaciteit van 130 procent van de woningbehoefte vanaf 2025. Dit maakt dat er extra woningen gebouwd kunnen worden.

Nieuwe woningen in Amsterdam

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen. Hiermee wil ze de bereikbaarheid in de regio Zaandam-Hoorn verbeteren. In totaal wordt 539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8. Verder komen er maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor minimaal veertigduizend nieuwe woningen.

Verstedelijking

Om voldoende woningen te creëren zet minister Van Veldhoven in op verstedelijkingsakkoorden. Zo hebben het Rijk en de regio afgesproken om tot 2040 170.000 woningen te bouwen in de Zuidelijke Randstad.

Door investeringen in mobiliteit wordt gewerkt aan oplossingen voor de toename van verkeer in dit gebied. De afspraken staan in het Integraal Verstedelijkingsakkoord. Het Rijk, de provincie Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam-Den Haag en acht gemeenten in de Zuidelijke Randstad hebben deze ondertekend.

Dit is de eerste regio waar op basis van een langdurige samenwerking afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van woningbouw in nauwe samenhang met mobiliteitsopgaven.

Duizenden nieuwe woningen en betere bereikbaarheid

Advertisment ad adsense adlogger