Groen licht voor woningbouw op Valkenburg

Groen licht voor woningbouw op Valkenburg

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en het rijk hebben overeenstemming bereikt over de bouw van minstens vijfduizend woningen op Valkenburg in Katwijk.

‘De te bouwen woningen moeten de grote druk op de woningmarkt verlichten’

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Dit is goed nieuws. Na jarenlange gesprekken is er nu bestuurlijke overeenstemming voor de bouw van huizen op voormalig vliegkamp Valkenburg bij Katwijk. We zetten daarmee rijksgronden in voor de realisatie van woningen waar zo veel behoefte aan is. Daarmee krijgt deze bijzondere locatie een belangrijke nieuwe bestemming en draagt zo bij aan het verlichten van de woningkrapte in deze regio.”

Woningtekort

Alle partijen voelen de urgentie om te starten met het bouwen van huizen. Afgelopen weken werd daarom intensief met elkaar gesproken. Gedeputeerde van Zuid-Holland Anne Koning: “Heel fijn dat er nu een akkoord is over woningbouw op voormalig vliegveld Valkenburg. Deze locatie levert met minimaal vijfduizend geplande woningen een belangrijke bijdrage in deze regio als het gaat om het woningtekort.”

Zeshonderd extra woningen

De komende tijd wordt onder leiding van Katwijk de mogelijkheid uitgewerkt om zeshonderd woningen voor huishoudens met een middeninkomen toe te voegen aan de geplande vijfduizend woningen.

Wethouder Gerard Mostert, gemeente Katwijk: “We hebben woningnood in Nederland. De te bouwen woningen moeten de grote druk op de woningmarkt verlichten. Wij hebben ons sterk gemaakt voor extra woningen voor de middeninkomens in het plan door met het voorstel te komen om voor deze groep zeshonderd extra woningen te bouwen.”

Landschap en natuur

Ook wordt er rekening gehouden met de wensen van gemeente Wassenaar voor behoudt van de kwaliteit van het landschap en de natuur. “Voor Wassenaar is het van wezenlijk belang dat in het onderzoek tegemoet wordt gekomen aan onze zorgen voor de gevolgen van 600 extra woningen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de verkeersafwikkeling en het sluipverkeer, voor milieu en natuur, inclusief de stikstofdepositie in het toch al kwetsbare groene gebied”, vertelt wethouder Kees Wassenaar van de gemeente Wassenaar.

“Ook wij willen graag dat er tempo gemaakt wordt met de woningbouw. Zelf zetten wij de plannen voor de ontwikkeling van de Groene Zone tussen Wassenaar en Katwijk onverkort door. Wat ons betreft gaan we dan ook zo snel mogelijk met zijn allen aan de slag om een plek te creëren waar wonen, werken, natuur en recreatie op een evenwichtige manier samenkomen.”

Advertisment ad adsense adlogger