Duurzaamheid en energiebesparing in bouwprojecten

HetEnergieBureau

‘Maak de juiste keuze voor langere termijn’

Twintig grote Europese bouwondernemingen verenigd in Encord (The European Network of Construction Companies for Research and Development) hebben in juni jongstleden een gezamenlijke duurzaamheids-verklaring opgesteld. Het handvest bevestigt dat duurzaamheid leeft in de Bouwwereld. Dat is ook de mening van Serge van den Berg, adviseur duurzaam bouwen en een van de drie directeuren van HetEnergieBureau in Eindhoven.

Vier jaar geleden startte Serge van den Berg met twee collega’s HetEnergiebureau in Eindhoven. Hij vertelt: ‘Ons bureau houdt zich bezig met projecten rond duurzame ontwikkeling en energie. Op een wijze die realistisch en uitvoerbaar is. We richten ons zeker niet op ‘papieren tijgers’, maar op concrete plannen die een positieve bijdrage leveren aan deze wereld. En daaruit voortvloeiend ook een economisch voordeel opleveren. Zowel op financieel gebied als kijkende naar comfort en veiligheid.’ Het verschil dat HetEnergieBureau maakt met andere bureaus in de sector, is volgens Van den Berg de multidisciplinaire aanpak; het betrekken van diverse disciplines bij een project. ‘Veel van onze collega’s richten zich slechts op de techniek. Ze hebben het bijvoorbeeld alleen over HR++ beglazing. Dat is voor de meeste klanten niet interessant. Zij weten zelf wel wat dit is. Het gaat erom te kijken naar de vraag achter de vraag. Waar hebben de gebruikers van een gebouw echt behoefte aan?’

Juiste keuze

‘Mensen vragen niet door’, herhaalt Van de Berg. ‘Ik vind het nog steeds frappant dat ontwerpen van gerenommeerde architecten vaak klakkeloos worden geaccepteerd. Zonder echt te kijken naar duurzaamheid en energiebesparing. Wij hebben zowel gewerkt met goede architecten (red: zie foto) en architecten die duurzaamheid niet in de vingers hebben. Gevolg is dan dat in een later stadium gebouwen -aanpassingen vereisen. Dat is zonde. We hebben hele verdiepingen van gebouwen moeten verschuiven. Technische ruimtes, die we op een totaal andere plek in de gebouwen hebben gezet om bijvoorbeeld een goede noord-zuid verdeling te realiseren. In een duurzaamheidsgedachte probeer je namelijk het energiegebruik zo laag mogelijk te houden. Sommige gebouwen hadden een aanzienlijke warmteoverlast. Door functies op verdiepingen te verschuiven, creëren we een indeling waarbij het koelvermogen zo laag mogelijk is. Ook naar specifieke onderdelen van gebouwen wordt niet altijd goed gekeken. Maak de juiste keuze voor het gebouw. Kies altijd het beste onderdeel. Ik noem een voorbeeld van een ontwerpfout die we recentelijk tegenkwamen. Men had een airconditionersysteem geplaatst op een twee jaar oude, dus nog nieuwe school, puur omdat het ontwerp niet voorzag in de mogelijkheden om screens aan de buitenzijde te plaatsen voor het tegenhouden van zonnewarmte. Een goed ontwerp had de zonnewarmte veel beter buiten kunnen houden en de investeringen van de airco kunnen besparen.’

Lees verder in editie 5-2011

Advertisment ad adsense adlogger