Nieuwe multifunctionele accommodatie Westerbork

  • Nieuwe multifunctionele accommodatie Westerbork 1

In Westerbork vond de opening plaats van de multifunctionele accommodatie Westerbork. In het gebouw zullen een tweetal basisscholen worden gehuisvest in combinatie met een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, sporthal en een jeugdcentrum.

Het ontwerp komt van de hand van BDG Architecten. Het ontwerp wil het de verschillende gebruikers mogelijk maken hun eigen plek te hebben binnen het geheel, maar tegelijkertijd onderlingen eenheid creëren, de synergie tussen de gebruikers versterken. De verschillende gebruikers komen samen in het centrale hart. Vanuit dit centrale hart zijn er vele doorzichten en ruimtelijke relaties die de gebruikers onderling met elkaar verbinden. Verschillende verenigingen uit het dorp gebruik gaan maken van het gebouw, waaronder het orkest.

Geïntegreerde zonwering

De speelpleinen zijn gerealiseerd in de ‘oksels’ van het gebouw en krijgen hierdoor geborgenheid en herkenbaarheid. Rondom het volume is een lamellenscherm ontworpen van verticale lamellen die vanaf het voorjaar tot en met het najaar de hoogstaande zon weren. De afstand en de hoek van de lamellen ten opzichte van de gevel is door middel van 3D simulatie modellen zo bepaald dat de zon optimaal geweerd wordt. Voor de laag staande zon zijn kaders rondom de kozijnen ontworpen die juist aan het begin en het eind van de dag de zon weren.

Landschappelijke uitstraling

Deze combinatie van architectonisch ontworpen elementen moet gaan zorgen voor een optimale schaduwwerking in het voorjaar, de zomer en het najaar en beperken daarmee ongewenste opwarming van de lokalen, terwijl in de wintermaanden de warmte van de zon juist wordt binnengelaten. BDG architecten noemt het volume van het gebouw in de basis simpel en helder. “Door de tweede laag eromheen van verticale lamellen die dienst doen als zonwering, worden er niet alleen winsten geboekt ten aanzien van duurzaamheid, maar krijgt het gebouw ook een warme en landschappelijke uitstraling, passend bij de dorpse omgeving.”

Nieuwe multifunctionele accommodatie Westerbork. Beeld: BDG Architecten – Gerard van Beek

Advertisment ad adsense adlogger