Spoorzone Arnhem-Oost wordt woon- en werklocatie

Spoorzone Arnhem-Oost wordt woon- en werklocatie

Bedrijventerrein Rijnpark verandert naar woon- en werkgebied. Om de woningcrisis in Arnhem te kunnen opvangen wil de gemeente tot 2040 zo’n 16.000 woningen bouwen binnen de bebouwde omgeving.

“Ruim 8.000 woningen voor Spoorzone Arnhem-Oost en in het Rijnpark komen er minimaal 2.400”

Om zo snel en goed mogelijk een antwoord te bieden op de woningcrisis, zijn bedrijfseigenaren in een gedeelte van Rijnpark verplicht om de grond bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp (Ruimtelijke Ordening) van de gemeente Arnhem heeft met bedrijfseigenaren uit de spoorzone contact gehad. “De wooncrisis raakt Nederland en slaat Arnhem niet over. Ook hier is de vraag om woningen hoog. Er zijn weinig plekken waar makkelijk nieuwe woningen bijgebouwd kunnen worden.”

Rijnpark

Rijnpark is een deel van het antwoord op die bouwvraag. De aantrekkelijke locatie heeft veel potentie voor nieuwe woningen en voorzieningen, ziet Bouwkamp. “Daarmee dragen we bij aan een leefbare en bereikbare stad met gevarieerde wijken waar het goed wonen, werken en leven is.”

Het gebied heeft na de verandering minimaal 2.400 woningen, voldoende wijkvoorzieningen, passende bedrijvigheid en een aantrekkelijke, groene en gezonde leefomgeving. Het gebied is in beweging en enkele van de bedrijven zijn hun bedrijfsvoering aan het beëindigen of toekomstperspectieven aan het ontwikkelen.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Om te kunnen sturen op die beweging op het Rijnpark, het woningbouwprogramma, het tempo van de ontwikkeling van het gebied en ervoor te zorgen dat er voorzieningen zijn, is de gemeente genoodzaakt om gebruik te maken van de zogenaamde Wet voorkeursrecht gemeenten.

Dit houdt in dat de eigenaren verplicht zijn om de grond bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Hiermee wordt eventuele speculatie voorkomen wat nodig is om ook voorzieningen zoals buurthuizen, parken en speeltuinen te bekostigen om ervoor te zorgen dat nieuwe inwoners een leefbare buurt hebben.

Om de verandering zo goed mogelijk te laten verlopen wordt expliciet de samenwerking gezocht met eigenaren in de omgeving.

Lees ook: Arnhems Stadsakkoord moet woningbouw stimuleren

Advertisment ad adsense adlogger