Toename orderportefeuille utiliteitsbouw

Toename orderportefeuille utiliteitsbouw

In navolging van een sterke toename van het aantal vergunningen voor nieuwbouwprojecten, is de werkvoorraad in de utiliteitsbouw in augustus met zeven tiende maand gestegen naar 9,8 maanden.

Eén op de tien bouwbedrijven ondervond stagnatie als gevolg van onvoldoende personeel

De werkvoorraad van de utiliteitsbouw nadert hiermee het niveau van de woningbouw. De orderportefeuille in de woningbouw is met een tiende maand gestegen naar 10 maanden.

De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam hiermee uit op een niveau van 9,9 maanden. Dit is een stijging van drie tiende maand ten opzichte van juni.

Andere sectoren

In de grond-, water- en wegenbouw daalde de werkvoorraad naar 6,2 maanden. Dit is een afname van vijf tiende maand. De orderportefeuille in de wegenbouw daalde met twee tiende maand tot 5,5 maanden. Terwijl de orderportefeuille van de grond- en waterbouw in twee maanden met zeven tiende maand afnam tot 7,0 maanden.

De werkvoorraad in de totale bouw komt uit op 8,9 maanden. Dit is een toename van een tiende maand ten opzichte van juni.

Ongeveer 60% van de bouwbedrijven gaf aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Ruim één op de tien bouwbedrijven ondervond stagnatie als gevolg van onvoldoende personeel. Bij bijna één op de tien bedrijven komt dit door materiaaltekorten.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw waren tekorten aan personeel en materiaal de belangrijkste redenen voor stagnatie in onderhanden werk. Voor de grond-, water- en wegenbouw was dit een tekort aan orders.

Orderpositie

Ruim zes op de tien bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als normaal. Ongeveer dertig procent van de bedrijven beschouwt de positie als groot. Ruim zeven op de tien bedrijven verwacht geen personeel aan te trekken, ruim twee op de tien bedrijven verwachten extra personeel in dienst te nemen. Circa 55% van de bedrijven verwacht dat de tarieven zullen stijgen, terwijl de rest verwacht dat de tarieven gelijk blijven.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van september 2017 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 300 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Advertisment ad adsense adlogger