Veel hoogbouw rondom Haagse stations

Wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling & Wonen) heeft de gebiedsagenda’s gepresenteerd voor de ontwikkeling van het hart van Den Haag tot modern woon-werkgebied.

“We kunnen dit alleen doen als de beschikbare ruimte beter wordt benut en moeten dus de hoogte in.”

De stad heeft veel nieuwe woningen nodig: de verwachting is dat het aantal inwoners de komende jaren met ongeveer 4.000 tot 5.000 per jaar toeneemt tot 630.000 inwoners in 2040. Daarvoor zijn minimaal 10.000 woningen nodig. De bouw wordt geconcentreerd in het economische centrum van de stad: het Central Innovation District (CID), de gebieden rond de grote stations van de stad (CS, HS en Laan van NOI).

De gebiedsagenda’s geven de ambitie van het college weer voor circa 10.000 woningen en duizenden nieuwe werk- en ontmoetingsplekken voor bijvoorbeeld bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. In een stedelijke, maar ook groene omgeving wordt het prettig wonen én werken. Kennis, cultuur en ontspanning versterken elkaar en dat is goed voor de economie.

Revis: “We kunnen dit alleen doen als de beschikbare ruimte beter wordt benut en moeten dus de hoogte in. Maar met de keuze voor bouwen in het Central Innovation District wordt de rest van de wijken in stad grotendeels met rust gelaten. Ook komt er geen nieuwe Vinexwijk.”

Haagse hoogbouw

Den Haag kiest voor een eigen aanpak, gericht op kwaliteit en leefbaarheid in het economische centrum. De Haagse aanpak start bij de Haagse Hoogbouwvisie: Eyeline & Skyline. Wethouder Revis: “we kiezen voor mooie gebouwen, van goede architectuur, passend in de Haagse traditie. Ook willen we gebouwen die bruisen: met open ruimtes op de begane grond waar mensen elkaar tegenkomen en het verschil tussen straat en gebouw, tussen buiten en binnen nauwelijks meer opvalt.”

In, op en rond de nieuwe Haagse hoogbouw is extra aandacht voor groen. “Juist door hoog te bouwen, is in dat kleine stukje stad meer ruimte voor groene buitenruimte en een aantrekkelijk verblijfsklimaat,” zegt Revis.

Wonen en werken bij het station

De Haagse aanpak is even helder als radicaal. Den Haag kiest ervoor de groei midden in de stad op te vangen, rondom de drie stations. Rond deze stations valt nog veel te winnen: het zijn veelal onaantrekkelijke, versteende plekken in onze stad. “De combinatie van aantrekkelijke hoogbouw, dichtbij het station en veel groen zorgt ervoor dat hier straks met plezier wordt gewoond, gewerkt en geleefd,” aldus de wethouder.

Het stadsbestuur kiest voor deze Haagse aanpak en stelt daarmee kaders voor investeerders en bouwers. Als hun plannen binnen deze kaders passen, werkt de gemeente voortvarend mee. Ook werkt het stadsbestuur het coalitieakkoord verder uit: er worden veel woningen gebouwd, op plekken waar de stad er beter van wordt. Die drie gebieden worden straks de Policy Campus Centraal, de ICT- Security Campus en de College Campus HS genoemd.

Advertisment ad adsense adlogger