Afbouw salderingsregeling PV uitgesteld tot 2025

Afbouw salderingsregeling uitgesteld tot 2025

De afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld naar 1 januari 2025. Een goed plan volgens Vereniging Eigen Huis. De prima werkende regeling stelt zonnepaneeleigenaren in staat om de woning te verduurzamen en de energienota te verlagen.

“Vraag naar zonnepanelen neemt toe, maar de wachttijden lopen op vanwege de schaarste”

Uit een brief van minister Jetten aan de Tweede Kamer blijkt dat zonnepaneeleigenaren twee jaar langer de tijd krijgen om volledig te salderen. Eerder was al bekend gemaakt dat de beoogde datum van 1 januari 2023 niet gehaald zou worden. Vanwege dit uitstel krijgen netbeheerders, energieleveranciers, toezichthouders en huiseigenaren langer de tijd om zich voor te bereiden op het beoogde afbouwplan van de salderingsregeling.

Teruggeleverde stroom

Zonnestroom die niet gebruikt wordt lever je terug aan het elektriciteitsnet. De salderingsregeling zorgt ervoor dat je deze teruggeleverde stroom in mindering mag brengen op je ontvangen stroom. Een goedwerkende regeling die volgens Vereniging Eigen Huis zonnepaneeleigenaren in staat stelt de woning te verduurzamen en de energienota te verlagen.

Nu het kabinet deze regeling wil afbouwen, is het van belang dat de terugverdiengarantie van zeven jaar gewaarborgd blijft. Dat geeft niet alleen huiseigenaren investeringszekerheid, het is ook een extra stimulans voor steeds meer zonnepanelen op zoveel mogelijk daken.

2031

Ondanks dat de afbouw van de salderingsregeling later in werking treedt, wil het kabinet nog wel blijven vasthouden aan het jaar 2031 waarin de salderingsregeling volledig is afgebouwd. Dat heeft gevolgen voor het afbouwpad. Met ingang van 2025 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt.

Dit percentage gaat elk jaar omlaag en daalt in 2025 met 36 procent. Tussen 2026 en 2031 daalt het percentage jaarlijks met 9 procent. Vanaf 2031 daalt het salderingspercentage met 28 procent tot 0 procent.

Het afbouwvoorstel van de minister heeft geen effect op de stroom die je zelf opwekt en direct in huis verbruikt. Daarvoor betaal je als kleinverbruiker nog steeds geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). De afbouw geldt alleen voor de elektriciteit die je zelf niet nodig hebt en teruglevert aan het net.

Onduidelijk

De vraag naar zonnepanelen neemt toe, maar de wachttijden lopen vanwege de schaarste op. Het is onduidelijk of de energieprijzen nog verder gaan stijgen en ook de prijsontwikkeling van de zonnepanelen zelf is niet te voorspellen. Vereniging Eigen Huis houdt de ontwikkelingen rondom de salderingsregeling dan ook nauwlettend in de gaten.

Lees ook: Salderingsregeling afbouwen en thuisbatterij stimuleren

Advertisment ad adsense adlogger