Betrek bewoners bij nemen van duurzame maatregelen

Betrek bewoners bij nemen van duurzame maatregelen

Tijdens de tweede Aedes-Bouwend Nederland Verduurzamingstafel kwamen corporaties en bouwers met ideen voor duurzame maatregelen. Gebruik bestaande technieken om corporatiewoningen te verduurzamen en ontwikkel los daarvan een tweede spoor voor innovaties. En zorg ervoor dat de bewoners blij worden van de te nemen maatregelen, waren de hoofdlijnen.

Formuleer een eindbeeld rond de duurzame maatregelen en stel het huurbeleid en assetmanagement daarop af

Voorstellen

De bijeenkomst was een vervolg op de ontbijtsessie van 5 september vorig jaar. Directeuren van woningcorporaties en bouwbedrijven hebben toen combinaties gevormd om ideen te ontwikkelen om het corporatiebezit met 30 procent minder kosten CO2-neutraal te maken: de Duurzaamheids Challenge.

Nu was het tijd om hun voorstellen te presenteren en te bespreken. Dat gebeurde in aanwezigheid van Aedes-voorzitter Marnix Norder, Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen en andere corporatie- en bouwdirecteuren. Te gast waren Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en adviseur van het Opdrachtgeversforum, en Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vaart maken

In verschillende van de acht pitches kwam het tweesporenbeleid naar voren. Dat werd mede ingegeven door het feit dat de ontwikkeling van innovaties, behalve veel geld, ook veel tijd kost, terwijl bouwers en corporaties juist vaart willen maken met verduurzaming. De voorkeur gaat uit naar bestaande technieken die later verrijkt kunnen worden met innovaties.

Maatregelen die werden genoemd richten zich met name op isolatie, verwarming en all electric. Laaghangend fruit daarbij is dat duizenden woningen kunnen worden aangesloten op warmtenetten waar ze al boven staan, maar nog niet van profiteren.

Eindbeeld

Veel corporaties verduurzamen al woningen, treffen voorbereidingen of brengen minstens in kaart wat er moet gebeuren. De ene kiest voor renovatie per complex, in n keer of modulair, de andere neemt verduurzaming mee bij ingrepen als glas vervangen of het dak isoleren.

Belangrijk advies aan de corporaties: formuleer een eindbeeld en hoe je daarop wilt sturen, en stel het huurbeleid en assetmanagement daarop af. Ook is het zaak bewoners zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken. Daarop ontstond een discussie over het belang om de woonlasten gelijk te houden of niet. Waarschijnlijk gaan deze omhoog, maar daar krijgen de bewoners dan ook veel luxe voor terug.

Een extra subsidie zou dat kunnen opvangen. Ze moeten in elk geval weten dat verduurzaming de komende jaren gaat spelen.

Subsidie

De overheid heeft per jaar zon 100 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast investeert het Rijk miljoenen in innovatie. De vormgeving van het innovatiebeleid wil Licher met de Bouwagenda afstemmen.

Hij pleitte voor woonlastenvoordeel, vooral in het begin van het verdere verduurzamingstraject, en wilde dat bouwers en corporaties snel met concrete voorstellen komen. Een van de pitchers vond een centrale regie essentieel; de overheid kan landelijk alle partijen om de tafel krijgen, inclusief gemeenten en bewoners.

Langdurige samenwerking

Concluderend kan de enorme verduurzamingsopgave alleen door langdurige samenwerking tussen bouwers en corporaties worden volbracht. Daarvoor is vertrouwen nodig. Hermans benadrukte de noodzaak om breed toepasbare concepten te ontwikkelen en informatie en expertise uit te wisselen.

Norder prees de collectiviteit en gepresenteerde ideen en drong erop aan de Verduurzamingstafel via de websites van Aedes en Bouwend Nederland en andere publicaties onder de aandacht te brengen om een olievlekwerking te creren. Verhagen sloot zich bij die waardering aan.

Advertisment ad adsense adlogger