Kosten bouwvergunning verschillen nog altijd sterk per gemeente

kosten bouwvergunning verschillen nog altijd sterk per gemeente

De prijsverschillen tussen gemeenten voor een bouwvergunning zijn ook dit jaar weer onverklaarbaar groot. De afgelopen jaren wordt ieder jaar opnieuw geconstateerd dat gemeentelijke verschillen onevenredig zijn, maar ook dit jaar is daar geen verandering in gekomen, aldus de Vereniging Eigen Huis.

Zo betaalt men voor een kleine verbouwing ter waarde van 10.000 euro in Leiden 38 euro voor een vergunning, terwijl dit in Son en Breugel 868 euro kost. De gemeente Edam-Volendam verdubbelt de prijs dit jaar van 300 naar 600 euro. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning kost de bouwvergunning in Tytsjerksteradiel, Venlo en Ameland minder dan 2.000 euro, maar in Sittard-Geleen, Son en Breugel en Zeist meer dan de 6.000 euro. Eindhoven spant de kroon met 7.740 euro. Dit is onderzocht door
Bouwkostenbureau IGG Bouweconomie op verzoek van Vereniging Eigen Huis.

Inzichtelijk maken

“Sussende woorden van gemeenten over het alleen in rekening brengen van de werkelijk gemaakte kosten van een bouwvergunning hebben niets veranderd aan de grote onderlinge verschillen, of aan de enorme jaarlijkse schommelingen. Volgend jaar wordt een begin gemaakt met het inzichtelijk maken van de kosten en dat is hoog tijd, want transparant is het nog allerminst” zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. Vanaf volgend jaar moeten gemeenten duidelijk maken welke kosten zij de burger in rekening brengen. Vereniging Eigen Huis verwacht hier veel van. De mogelijkheid om naar willekeur met kosten te schuiven moet hierdoor afnemen en als een gemeente inefficiënt werkt zal dit aan het licht kunnen komen. De gemeenteraad krijgt betere informatie, meer inzicht en kan bewuster politieke beslissingen nemen over de kruisbestuiving tussen verschillende soorten vergunningen en de mate van kostendekkendheid van leges.

Kosten in verschillende gemeenten sterk gedaald

In alle 390 gemeenten is gevraagd naar de vergunningskosten voor een eenvoudige verbouwing van 10.000 euro en voor de bouw van een nieuwbouwwoning met een bouwsom van 130.000 euro (beiden exclusief BTW). Landelijk gezien stijgen de kosten voor een kleine bouwvergunningen met gemiddeld 1,2% en voor een nieuwbouwwoning met 1,5%. Een vergunning voor een kleine verbouwing kost gemiddeld 363 euro, voor de bouw van een nieuwbouwwoning is dit 3.683 euro. Er zijn ook gemeenten waar de leges voor een bouwvergunning sterk dalen. Voor een kleine bouwvergunning dalen de kosten in Halderberge met ruim 60% van 600 euro naar 225 euro. Inwoners van Schijndel, Rotterdam en Den Haag betalen hiervoor dit jaar ruim 30% minder. Ook voor een nieuwbouwwoning dalen de leges in deze gemeenten met meer dan 20%. Een volledige lijst van alle gemeenten staat op eigenhuis.nl

Advertisment ad adsense adlogger