Flexcity, modulair bouwen en digitaal ontwerpen

Flexcity – modulair bouwen en digitaal ontwerpen

Flexibiliteit, circulariteit en innovatie als leidende principes bij gebiedsontwikkeling– daar draait het om bij Flexcity. Een nieuw concept, waarbij modulair bouwen en digitale ontwerpprocessen centraal staan, moet gebiedsontwikkeling helpen versnellen.

Flexcity: “Gemeenten richten bepaalde wijken hybride in met zowel reguliere woningen als flexwoningen”

Het nieuwe concept moet een garantie bieden voor de herplaatsing van flexwoningen uit andere delen van het land. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft samen met wethouder Van den Berge en wethouder Messerschmidt (Apeldoorn) en wethouder Lambregts (Doetinchem) een intentieovereenkomst voor de verkenning van een Flexcity in beide steden getekend.

Driehonderd woningen

Apeldoorn en Doetinchem zijn de eerste twee gemeenten met wie het Rijk samen gaat onderzoeken hoe we deze innovatieve gebiedsontwikkeling vorm kunnen geven, ook organisatorisch.

Met beide gemeenten wordt, met ondersteuning van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting en het Expertteam Woningbouw van RVO, onderzocht hoe de plaatsing van driehonderd modulaire woningen op korte termijn gecombineerd kan worden met het vrijhouden van bouwrijpe kavels voor de herplaatsing van tweehonderd extra flexwoningen passend binnen de al voorgenomen gebiedsontwikkelingen.

Voorraad

Om het tekort aan woningen in Nederland het hoofd te bieden wordt gewerkt aan de realisatie van een flexibele woningvoorraad, die plotselinge schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen. Dit is mogelijk omdat de woningen van permanente en steeds betere kwaliteit zijn, maar juist door hun verplaatsbaarheid ook benut kunnen worden op tijdelijk beschikbare locaties.

Wel is het dan zaak bij gebiedsontwikkelingen ruimte te maken voor die flexibele voorraad, en daarbij ook kwaliteit en leefbaarheid hoog in het vaandel te houden. De nieuwe generatie modulaire woningen bieden hiervoor heel veel mogelijkheden.

Hybride wijken

In het stedenbouwkundig plan gaan de gemeenten rekening houden met de plaatsing van flexwoningen. Hiermee richten zij bepaalde wijken hybride in met reguliere woningen en flexwoningen waardoor deze ook als gastgemeenten voor bestaande flexwoningen uit andere delen van het land kunnen dienen.

De bedoeling is dat de hybride wijken qua aantal woningen makkelijk aanpasbaar zijn, zodat de realisatie ook sneller kan plaatsvinden.

Naast Apeldoorn en Doetinchem hoopt het Rijk – via meerdere kleinere ontwikkellocaties verspreid over heel Nederland – op deze manier goede voorbeelden te ontwikkelen. Hiervoor heeft is er € 96 miljoen beschikbaar gesteld. Flexcity is naast een broedplaats voor innovatie onderdeel van de fysieke herplaatsingsgarantie die het Rijk beschikbaar stelt voor corporaties en investeerders.

Lees ook: Gebiedsontwikkeling Noorderhaven in Zupthen

Advertisment ad adsense adlogger