Gemeente Den Haag zoekt steun kabinet

Gemeente Den Haag zoekt steun kabinet

De gemeente Den Haag wil dat het kabinet meehelpt om te zorgen voor hoogwaardig openbaar vervoer, de overstap naar duurzame energie en de bouw van voldoende woningen.

Wethouder Robert van Asten spreekt namens het college van burgemeester en wethouders in een eerste reactie op de Miljoenennota 2019. “Zoals de Koning in zijn troonrede onderstreepte kunnen Rijk en gemeenten veel doelen alleen gezamenlijk bereiken”, aldus Van Asten.

Uitdagingen

Ondanks de economische groei zijn in de miljoenennota voor komend jaar onvoldoende concrete uitwerkingen van de drie grote gezamenlijke opgaves terug te vinden. Overstappen op duurzame energie, de bouw van voldoende woningen en het zorgen voor hoogwaardig openbaar vervoer zijn de grote uitdagingen voor de toekomst.

De gemeente Den Haag investeert hierin volop, maar wil graag het Rijk aan haar zijde om gezamenlijk nieuwe financieringsconstructies te ontwerpen en om de (fiscale) wet- en regelgeving aan te passen. “Die huizen, snelle trams en een lightrail-verbinding komen er niet vanzelf”, stelt Robert van Asten.

Energietransitie

Het Haagse stadsbestuur wil inwoners en ondernemers helpen bij de energietransitie. Van Asten: “Daar maakt dit college zich ook hard voor met de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn.

Dat vraagt stevige stappen en heldere keuzes. Welke regelgeving is er nodig en hoe werkt het met de belasting? Dat zijn allemaal zaken die het Rijk écht voor zijn rekening moet nemen. Die stappen ontbreken nu in de Miljoenennota. Een gemiste kans.”

Als voorbeelden noemt Van Asten de onduidelijkheid over de financiële compensatie van inwoners bij de aanschaf van nieuwe warmtevoorzieningen of isolatie bevorderende maatregelen.

Investeren in eigen stad

De verhuurdersheffing is een molensteen om de nek van woningbouwcorporaties waardoor zij te weinig ruimte hebben om te investeren in hun eigen stad. De Haagse corporaties in het bijzonder hebben geen vlees op de botten. Dat leidt ertoe dat zij onvoldoende kunnen bijdragen aan de bouw van betaalbare woningen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag vindt het positief dat er meer geld wordt uitgetrokken voor veiligheid en de politie in de miljoenennota. Veiligheid op straat en in de wijken is de basis voor een leefbare stad.

Advertisment ad adsense adlogger