Grote steden meeste inwoners erbij, groei randgemeenten grootst

Grote steden krijgen meeste inwoners erbij, groei randgemeenten het grootst

In 2019 groeide de bevolking in kleinere gemeenten rond de grote steden relatief gezien het sterkst, vooral door verhuizingen vanuit andere gemeenten. In absolute zin kregen de grootste steden er de meeste inwoners bij, voornamelijk door immigratie. Het aantal gemeenten met bevolkingskrimp nam voor het tweede achtereenvolgende jaar af, blijkt uit onderzoek van het CBS. Grote steden meeste inwoners erbij, groei randgemeenten grootst

In tegenstelling tot de drie grote steden raakte Utrecht nauwelijks inwoners kwijt

Randgemeenten

Van alle gemeenten kreeg Diemen met een groei van 54 per duizend inwoners er relatief de meeste inwoners bij. Grootschalige nieuwbouwprojecten trokken voornamelijk gezinnen uit Amsterdam aan. In 2018 groeide Diemen ook al sterk. Ook andere kleinere gemeenten op korte afstand van een grote stad groeiden sterk, zoals Zuidplas (bij Rotterdam), Beemster en Blaricum (bij Amsterdam) en Son en Breugel (bij Eindhoven). Waddinxveen in het Groene Hart en de kleine gemeente Renswoude in de provincie Utrecht kreeg er naar verhouding ook veel inwoners bij. Hetzelfde geldt voor enkele gemeenten waar een asielzoekerscentrum (azc) is gevestigd, zoals Cranendonck en Westerwolde.

Grote steden

In absolute zin groeiden de grote steden het sterkst. Amsterdam kreeg er in 2019 bijna elfduizend inwoners bij, Den Haag bijna achtduizend, Rotterdam bijna zevenduizend en Utrecht bijna vijfduizend. De top tien wordt volgemaakt door de middelgrote steden Almere, Eindhoven, Tilburg, Arnhem, Groningen en Haarlem. In verhouding tot het aantal inwoners groeide Almere van deze steden het hardst, met achttien per duizend inwoners.

Deze tien steden groeiden zowel doordat er meer baby’s werden geboren dan er sterfgevallen waren (natuurlijke aanwas), als doordat de immigratie de emigratie oversteeg. Behalve in Utrecht en Almere was migratie de belangrijkste motor achter de stedelijke bevolkingsgroei. Dit geldt het sterkst voor Amsterdam, Eindhoven en Arnhem.

Uit de meeste steden verhuisden meer inwoners dan er kwamen wonen vanuit een andere gemeente. Ze vertrokken veelal naar kleinere randgemeenten. In tegenstelling tot de andere drie grote steden raakte Utrecht nauwelijks inwoners kwijt door verhuizingen. Almere, Haarlem en Tilburg groeien door migratie, verhuizingen én natuurlijke aanwas. Vooral Almere groeit sterk door verhuizingen.

Lees verder onder de afbeelding.

Krimpgemeenten

In 63 van de 355 gemeenten (18 procent) daalde de bevolking in 2019, volgens de voorlopige cijfers tot 1 december. Deze gemeenten liggen voornamelijk aan de randen van Nederland: in Noord- en Oost-Groningen, Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en de Achterhoek. In de meeste van deze gemeenten overleden meer mensen dan er kinderen geboren werden, en was ook het verhuissaldo negatief.

Zowel in 2019 als in 2018 waren er minder krimpgemeenten dan in 2017, toen het aantal inwoners nog in 91 van de destijds 388 gemeenten (23 procent) afnam. Dat er in de laatste twee jaar steeds wat minder gemeenten te maken hebben met een afnemend aantal inwoners komt hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie. Vrijwel alle gemeenten kregen er in 2019 inwoners bij als gevolg van buitenlandse migratie.

In 2015 heeft de Rijksoverheid 9 krimpgebieden geïdentificeerd, op basis van de CBS-bevolkingsprognose 2015-2040. Dat zijn Noordoost-Friesland, Hoogeland, de Eemsdelta, Oost-Groningen, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen, de Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg en Maastricht-Mergelland. Voor deze gebieden werd een bevolkingsdaling van ten minste 12,5 procent (125 per duizend inwoners) tot 2040 voorzien.

Advertisment ad adsense adlogger