Verlaging overdrachtsbelasting kans Klusbedrijven

Klusbedrijven

In het tweede kwartaal van 2011 behalen klusbedrijven hun eerste substantiële groei sinds de crisis. De omzet stijgt bij per saldo 10%. Opvallend is dat sinds de zomer van 2010 bij klusbedrijven geen noemenswaardige dalingen zijn opgetekend. Dat valt samen met de invoering van de btw-verlaging op arbeidsloon bij woningrenovaties. Per 1 oktober loopt de btw-verlaging af en daarmee ook de extra impuls voor de klusser. De verlaging van de overdrachtsbelasting biedt klusbedrijven echter nieuwe kansen, aldus de Bouwbarometer van BouwKennis.

De omzet van klusbedrijven in de Bouwbarometer loopt voor een groot deel in de pas met het aantal verkochte bestaande woningen. Dat is niet verwonderlijk, want een verhuizing is het uitgelezen moment om te klussen aan de woning. Vanaf begin 2009 is het aantal verkochte bestaande woningen fors gedaald. In 2010 bereikt het aantal verkochte bestaande woningen een dieptepunt op 126.127 stuks. Deze daling komt vanaf de top in 2006, toen bijna 210.000 bestaande woningen verkocht werden.

Impuls btw-verlaging

Vanaf het derde kwartaal van 2010 tekent er zich een kloof af tussen het aantal verkochte woningen en de omzetsaldi van klusbedrijven. Het aantal verkochte woningen schommelt ongeveer rond hetzelfde niveau, terwijl de omzetsaldi van de klusbedrijven juist weer iets opkrabbelen. Dit valt precies gelijk met de aankondiging en invoering van de btw-verlaging. Het heeft er dus alle schijn van dat klusbedrijven meer omzet hebben binnengehaald bij bestaande woningen buiten het verhuismoment.
Consumenten die bijvoorbeeld hun badkamer laten verbouwen, een kozijn vervangen of isolatie aanbrengen, betaalden tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 geen 19%, maar 6% btw. Het kabinet heeft inmiddels besloten de regeling niet te verlengen. Opdrachten die voor juli zijn aangenomen moeten voor 1 oktober 2011 zijn afgerond.

Groeiende orderportefeuille

Het extra werk voor de klusbedrijven is bovendien terug te zien in de orderboeken, zoals gemeten in de Bouwbarometer®. Tussen het laatste kwartaal van 2010 en het twee kwartaal van 2011 stijgt de hoeveelheid werk in portefeuille met één volle maand. Deze komt uit op 4,5 maand werk. Zodra de regeling afloopt is de kans aan-wezig dat de omzetsaldi van klus-bedrijven weer in de pas gaan lopen met het aantal verkochte bestaande woningen. Onderzoek van USP Marketing Consultancy bevestigt dit beeld. Van alle woningeigenaren die tussen oktober 2010 en april 2011 iets aan hun huis hebben laten verbouwen, heeft 19% dit gedaan als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging. Voor nog eens eenvijfde was de tijdelijke regeling het laatste zetje in de rug om over te gaan tot een verbouwing.

Lees verder in editie 5-2011

Advertisment ad adsense adlogger