Nieuw Kustpact: Nederlandse kust toch niet volgebouwd

Nieuw kustpact: Nederlandse kust toch niet volgebouwd

De Nederlandse kust wordt toch níet volgebouwd. Zo beslist een nieuw gesloten Kustpact. Kustgemeenten, provincies en natuurorganisaties sloten dit pact samen met minister Melanie Schultz van Milieu en Infrastructuur.

Begin dit jaar ontstond er commotie nadat de minister aankondigde de regels voor kustbebouwing te willen versoepelen. Onder leiding van Natuurmonumenten bleek er grote weerstand tegen de plannen.

Lege stranden blijven leeg

Het nieuwe kustpact bepaalt dat alleen op plekken waar al veel gebouwd is, hier en daar mag worden bijgebouwd. De belangrijkste bepaling is dat de huidige lege stranden ook leeg blijven. Ook mag worden gebouwd op plekken waar al een vergunning voor was vrijgegeven. Het is straks aan de provincies om tot in detail te bepalen waar wel en geen bebouwing mag komen. Uit onderzoek bleek dat er alleen voor de komende drie jaar plannen waren voor zo’n 6200 nieuwe objecten. Dat worden er nu dus een stuk minder. Natuurmonumenten is blij met de nieuwe bepaling.

Blij of niet?

“Dit kustpact maakt een groot verschil”, zegt directeur van Natuurmonumenten Marc Van den Tweel tegen de NOS. “Kustlandschappen worden voortaan beter beschermd. Er komt een grote rem op recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. We hebben een heldere opdracht gekregen van onze achterban: mensen houden van de kust zoals die is, de leegte, de natuur en voor iedereen toegankelijk. Dat moet zo blijven”, zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, tegen de NOS. Maar niet iedereen is blij met het nieuwe pact. Maar niet iedereen is blij met het pact. Koninklijke Horeca Nederland, de vereniging van recreatieondernemers (Recron) en brancheorganisatie Hiswa wiegeren het kustpact te tekenen. Volgens hen gaan de nieuwe afspraken ten koste van bedrijvigheid aan de kust.

Advertisment ad adsense adlogger