Met NL2120 verbetering ‘groene verdienvermogen’

Lancering NL2120 voor verbetering Groene Verdienvermogen

We lopen wereldwijd voorop als het gaat om de aanpak van water- en landbouwvraagstukken. Investeringen in deze sectoren zijn een deel van ons ‘nationaal verdienvermogen’. Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 legt de basis voor structurele verbetering hiervan.

“NL2120 investeert in onderzoek naar natuurlijke oplossingen”

Klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zetten wereldwijd de leefbaarheid van delta’s onder druk. Ook in Nederland hebben deze urgente opgaves gevolgen. Een integrale aanpak, gericht op duurzaam en klimaatbestendig gebruik van onze land- en watersystemen is noodzakelijk.

De komende jaren wordt onderzoek gedaan naar hoe we met natuurlijke oplossingen (‘nature based solutions’) onze Nederlandse delta leefbaar en aantrekkelijk kunnen houden.

Zandmotor

NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties zoals Natuur & Milieu en bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘nature based solutions’.

Voorbeelden hiervan zijn kustversterking met zand en slib, zoals bij de zandmotor, natuurlijke buffergebieden ter bescherming tegen overstromingen van rivieren en het gebruik van slimme groene oplossingen voor het opvangen van water en het koelen van steden.

Integrale aanpak

Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 investeert in onderzoek naar natuurlijke oplossingen (nature-based solutions). Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma bij aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland.

De integrale aanpak maakt NL2120 uniek. Bestaande kennis en ervaring zijn versnipperd, waardoor innovaties niet snel gemeengoed worden. Door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren, integreert, verdiept en verrijkt NL2120 bestaande kennis. Er wordt € 333 miljoen gevraagd op een totaalbedrag van € 621 miljoen. Er is een reservering gedaan van € 125 miljoen voor toekomstige uitvoeringsprojecten binnen het kustgebied.

Lancering NL2120 voor verbetering ‘Groene Verdienvermogen’.

Advertisment ad adsense adlogger