Nederland anders inrichten tegen weersextremen

Deltacommissaris: geld en actie nodig voor beheer en onderhoud waterwerken

Om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte, moet er komende jaren extra worden geïnvesteerd. Nederland anders inrichten tegen weersextremen.

Vijf miljoen euro extra voor vijf regionale pilotprojecten

Om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte, moet er komende jaren extra worden geïnvesteerd. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil een wijziging van de Waterwet zodat er meer geld beschikbaar komt voor de aanpak van wateroverlast.

Vijf pilotprojecten

Om projecten op korte termijn vanuit de Rijksoverheid te steunen stelt de minister dit jaar bovendien ook vijf miljoen euro extra beschikbaar voor vijf regionale pilotprojecten. Deze gaan op korte termijn van start.

“We moeten snel extra stappen zetten om onze straten, tuinen, steden en ook de landelijke omgeving anders in te richten. Alleen zo kunnen we ons goed voorbereiden op de gevolgen van de extremere weersomstandigheden. Denk aan de hoosbuien die hele woonwijken onder water zetten. Dit omdat er te weinig groen in de buurt is om het op een natuurlijke manier op te vangen”, aldus Van Nieuwenhuizen.

“’De vijf pilots die ik dit jaar financieel steun zijn mooie voorbeelden. Provincies, waterschappen en gemeenten kunnen deze goed toepassen. Met een gewijzigde Waterwet kunnen we straks met geld uit het Deltafonds meer gaan investeren. Zo kunnen we Nederland beschermen tegen weersextremen.”

Stadspark als klimaatbuffer

Van de 24 aanvragen voor een financiële impuls heeft de minister gekozen voor de pilotprojecten van de gemeenten Eindhoven, Horst aan de Maas, Dordrecht, Enschede en de provincie Gelderland.

Zo wordt in Dordrecht een nieuw stadspark aangelegd dat gaat fungeren als natuurlijke klimaatbuffer. Hierdoor hebben omliggende wijken minder wateroverlast. Het stadspark kan ook hitte opvangen. In Enschede wordt een stadsbeek aangelegd waardoor de wijken Pathmos en Stadsveld niet meer zullen overstromen bij extreme langdurige regen.

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord Klimaatadaptatie is eind 2018 afgesproken dat er de komende jaren zo’n 600 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de aanpak van de problematiek als gevolg van klimaatverandering.

Onderdeel daarvan is dat decentrale overheden hulp krijgen bij de versnelling van de zogeheten klimaatadaptatie. Net als vorig jaar wordt zo’n vijf miljoen beschikbaar gesteld aan pilotprojecten. Zodra de wetswijziging is doorgevoerd kan vanaf januari 2021 geld uit het Deltafonds ingezet worden voor klimaatadaptatieprojecten.

De circa 1 miljard euro die jaarlijks beschikbaar is, kon tot nu toe alleen worden geïnvesteerd in kustbescherming, hoogwaterbescherming in het rivierengebied en in zoetwatervoorziening.

Meer informatie over de vijf projecten en weersextremen op www.ruimtelijkeadaptatie.nl

Advertisment ad adsense adlogger