Oproep aan gemeenten: start met monitoring grondstoffen

Oproep aan gemeenten om te starten met monitoring grondstoffengebruik

Amsterdam kwam onlangs met de Monitor Amsterdam Circulair. Die biedt inzicht in hoeveel materialen zich door de stad bewegen en wat daarvan de impact is op het milieu en het klimaat. Een oproep aan gemeenten met monitoring grondstoffen te starten.

Er is een forse reductie van grondstoffen nodig om een circulaire stad te worden

In Amsterdam gaan er jaarlijks zo’n 73 miljard kilo aan materialen, van voedsel en kleding tot elektronica en bouwmaterialen door. Daarvan blijft 18 miljard kilo in Amsterdam, de rest wordt bewerkt en geëxporteerd. De ontwikkelde monitor is uniek in zijn soort en de ontwikkelde methodiek is ook bruikbaar voor andere steden.

Donuteconomie

Om werk te maken van de Donuteconomie – die Amsterdam samen met Kate Raworth heeft opgesteld – is inzicht in grondstoffenstromen heel belangrijk. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Deze monitor laat zien dat de gemeente Amsterdam ieder jaar 2,3 miljard kilo moet minderen om tot een halvering van het materiaalgebruik in 2030 te komen. Dat is vijftien keer het gewicht van de Johan Cruijff ArenA. Per jaar!”

Zo’n forse reductie is nodig voor het halen van de doelstellingen voor een circulaire stad. Daarin wordt geen afval geproduceerd, maar alles van waarde hergebruikt.

CBS

De gemeente heeft de monitor samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek opgesteld, op basis van data van goederenvervoer in sectoren als zeevaart, wegvervoer en buizentransport. In de monitor is aandacht voor de effecten op milieu en klimaat en voor de sociale impact. In de onderzochte jaren tussen 2015 en 2019 is het grondstofgebruik in Amsterdam licht toegenomen.

In 2020 heeft Amsterdam haar circulaire strategie en het uitvoeringsprogramma gepresenteerd, waar de Monitor Amsterdam Circulair onderdeel van is. Sindsdien zijn er afspraken gemaakt om meer in te zetten op houtbouw, worden er stevige eisen aan circulair materiaalgebruik en energie-eisen in de bouw gesteld en wordt meer kleding ingezameld, zodat het kan worden hergebruikt.

Drang en Dwang

De noodzaak voor een grotere nadruk op een circulaire economie bracht het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs naar voren. Zij stelden dat meer ‘drang en dwang’ nodig is om de ambities concreet te maken. Amsterdam pleit landelijk en internationaal voor nieuwe regels voor de productie, zodat gemakkelijker gerepareerd, of uit elkaar gehaald en gerecycled kunnen worden.

Ook moeten grondstoffen zwaarder worden belast en arbeid goedkoper worden gemaakt, zodat repareren en hergebruik aantrekkelijker wordt dan nieuw kopen. Daarvoor is nauwere samenwerking nodig met zowel marktpartijen als met de nationale en internationale politiek.

Oproep

Amsterdam is de eerste stad ter wereld die met deze monitor zicht heeft op alle materiaalstromen die binnenkomen en in de stad worden verkocht, bewerkt en doorgevoerd. De gemeente Amsterdam stelt graag haar werkwijze beschikbaar en roept andere steden op om ook een dergelijke monitor op te stellen.

Lees ook: Andere verslaglegging nodig voor circulaire economie

Oproep aan gemeenten om met monitoring grondstoffen te starten.

Advertisment ad adsense adlogger