Orderportefeuille bouw stabiel

Orderportefeuille bouw stabiel

In de totale bouw is in september de orderportefeuille per saldo gelijk gebleven op 7,2 maanden. Dit geldt zowel voor de orderportefeuilles in de burgerlijke en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw.

Aldus blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van oktober 2015 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De meting werd uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de meting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

B+U

De orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef voor de derde opeenvolgende maand stabiel op 7,6 maanden. Tegenover een stijging van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw met twee tiende maand naar 7,2 maanden, stond een daling van de werkvoorraad in de woningbouw met twee tiende maand naar 7,9 maanden.

WWB

In de wegenbouw steeg de orderportefeuille met twee tiende maand naar 5,6 maanden. Ten opzichte van begin dit jaar is de orderportefeuille in de wegenbouw met 0,8 maanden gestegen. De orderportefeuille in de grond- en waterbouw daalde met vier tiende maand naar 6,1 maanden. Per saldo bleef in september de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw stabiel op 5,9 maanden.

Normaal?

Van de bouwbedrijven geeft een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Begin dit jaar gaf nog een derde van de bouwbedrijven aan stagnatie te ondervinden. Bijna twee op de tien bedrijven ondervindt in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Meer dan zeven op de tien bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl twee op de tien deze als klein beoordeelt.
Acht op de tien bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Meer dan acht op de tien bedrijven verwacht dat prijzen gelijk blijven.

– Orderportefeuille bouw stabiel –

Advertisment ad adsense adlogger