Regeerakkoord goede basis voor toekomst bouw- en infrasector

Regeerakkoord goede basis voor toekomst bouw- en infrasector

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III biedt de bouw- en infrasector een goede basis voor de toekomst, meent Bouwend Nederland.

Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord grote ambitie zien

Het nieuwe kabinet trekt de komende drie jaar 2 miljard euro uit voor verbeteringen in de infrastructuur. Daarna wordt het budget structureel met 100 miljoen euro per jaar verhoogd. Investeringen zijn pure noodzaak voor het versterken en toekomstbestendig maken van de infrastructuur.

Voor de woningmarkt zet het kabinet in op het bouwen van voldoende huizen. Dit door afspraken te maken met lagere overheden en markt. Het is opvallend dat het kabinet geen standpunt formuleert over inkomensafhankelijk huurbeleid. Ook is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de aanpassing van de hypotheekregels.

Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord grote ambitie zien. Ze willen 49 procent reductie van de CO2-uitstoot in 2030. Nederland wil tot de koplopers van het klimaatakkoord van Parijs behoren. Het fundament is gelegd. Maar om deze ambitie te realiseren is wel verdere versteviging nodig, vindt Bouwend Nederland.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Het kabinet komt met maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen. Zoals de loondoorbetaling bij ziekte en de inzet van zzp’ers. De balans die wordt aangebracht in de transitievergoeding haalt de scherpe kanten voor werkgevers weg. Bovendien worden langere tijdelijke contracten mogelijk. Hiermee kunnen bedrijven in de bouwsector mensen langer aan zich binden.

Ook de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor het mkb gaat op de schop. Voor bedrijven tot 25 werknemers wordt de verplichte doorbetaling teruggebracht naar één jaar. Verder stelt het kabinet 100 miljoen euro structureel beschikbaar voor techniekonderwijs en levert daarmee een bijdrage aan de instroom van goed gekwalificeerd personeel.

Met dit regeerakkoord slaat het nieuwe kabinet een goede weg in. volgens Bouwend Nederland ziet wel dat het effect van veel maatregelen zal afhangen van de concrete uitwerkingen.

Bouwagenda

Bouwend Nederland is blij met de verwijzing naar de Bouwagenda. Deze biedt een goed handvat om de doelstellingen uit het regeerakkoord in te vullen.

Advertisment ad adsense adlogger